AktualnościWyróżnieni

INFINE Sp. z o.o. S.K. to Wielki Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2021

INFINE Sp. z o.o. S.K. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i IX edycji Konkursu Mocna Firma 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 23,2 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 17,1 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2021.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 154,5 mln zł, co dało mu tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Zajmuje się wykonawstwem inwestycji budowlanych. Tak zachwala swoje usługi

Nasze kompetencje pozwalają Nam realizować Inwestycje o coraz większym przekroju  technicznym oraz technologicznym. Możliwe jest to dzięki szkoleniom , stale wdrażanym nowym procedurom , stałemu zwiększaniu zatrudnienia pracowników oraz kadry inżynieryjno-technicznej.

W życiu codziennym kierujemy się zasadami jak :

 • profesjonalne podejście do całej inwestycji,
 • rzetelność w całym procesie Inwestycji począwszy na rozpoczęciu procesu ofertowania do odbioru końcowego Inwestycji,
 • solidność w wykonaniu prac,
 • uczciwość w stosunku zarówno do Inwestora jak i podwykonawców,
 • odpowiedzialność za powierzone nam Projekty,
 • terminowość wykonania zarówno ofert jak i całego procesu realizacji,

dzięki którymi pozyskujemy coraz więcej klientów, którzy powierzają nam swoje projekty.

To czym się kierujemy to zrównoważony rozwój.

Atmosfera profesjonalizmu na placu budowy idzie w parze z budowaniem dobrej atmosfery w pracy.

Szanujemy się wzajemnie, co bardzo ułatwia codzienne funkcjonowanie i sprzyja obsłudze kontraktów. Sami potrafimy doskonale zadbać o naszą wewnętrzną motywację i mobilizujemy się do jak najszybszego osiągania założonych celów.  Sami też ustawiamy sobie wysoką poprzeczkę dzięki czemu realizujemy kontrakty będące „perełkami” w Naszej branży .

Budowa zaufania jest dla nas równie ważna jak budowa nowej inwestycji. Daliśmy się poznać jako Firma rzetelna i ten wizerunek ma dla nas wielką wartość. Jesteśmy kreatywnym, ale przede wszystkim odpowiedzialnym wykonawcą, któremu warto powierzyć misję tworzenia wymarzonej przestrzeni.

Nasi klienci mogą czuć się bezpiecznie powierzając Nam swoje projekty, gdyż nasza obsługa jest kompleksowa i w pełni dopasowana do ich potrzeb .

 • Realizujemy  zadania  według powierzonego projektu
 • Realizujemy  zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
 • Konsultujemy rozwiązania technologiczne oraz projektowe już na etapie projektowania budynku
 • Wykonujemy szacunkowe koszty inwestycji
 • Na stałe współpracujemy z dużymi i profesjonalnymi firmami projektowymi oraz wykonawczymi we wszelkich specjalnościach gwarantując najwyższą jakość i terminowość prac.
 • Na stałe współpracujemy z dużymi dostawcami materiałów budowlanych oraz sprzedawców wyposażenia zarówno w kraju jak i zagranicy
 • Jesteśmy otwarci na współpracę na terenie Europy.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej

http://infine.com.pl

 

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tym, których wartość rynkowa jest wyższa niż 100 mln zł, przyznaje tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.