AktualnościWyróżnieni

Hydrowodkan Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2022

Hydrowodkan Sp. z o.o. w Poznaniu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 i XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 15,2 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 5,3 proc. To dało mu tytuł Efektywna Firma 2022.

Jedną z jej specjalności jest projektowanie i realizacja oczyszczalni ścieków dla obiektów przemysłowych, odpowiednich dla ścieków powstających przy dowolnym rodzaju produkcji.

Wykonuje również oczyszczalnie ścieków socjalnych , deszczowych i komunalnych o przepustowości od 100 do ok. 1600 m3/dobę.

W powyższych specjalnościach  jej zespół zrealizował dotąd 35 oczyszczalni dla renomowanych zakładów przemysłowych (np. Bridgestone) jak również w ramach zamówień publicznych dla miast (np. Malbork) czy gmin na terenie całego kraju.

Oferuje też wykonawstwo małych, średnich i dużych wodnych zbiorników ziemnych, żelbetowych oraz stalowych, służących zarówno dla celów melioracji jak i regulacji wód lub dla celów przeciwpożarowych, jak również dla obiektów przemysłowych.

Realizuje również projekty budowy wałów przeciwpowodziowych, wraz z ich konserwacją i naprawą. Podejmuj się także budowy lub remontu portów, przystani – marin żeglarskich, śluz, kanałów czy elektrowni wodnych.

Oferuje świadczenie usług w zakresie czyszczenia kanalizacji sanitarnych, deszczowych oraz przemysłowych, jak też rurociągów przemysłowych. Prace te wykonuje z wykorzystaniem pojazdów specjalistycznych typu WUKO lub metodą ręczną, w zależności od średnicy kanału ( kanały przełażowe ), zanieczyszczenia lub wymagań klienta.

Zdjęcie ze strony http://www.hydrowodkan.pl/

Wykonuje usługi bieżącej eksploatacji i konserwacji miejskich sieci kanalizacji deszczowych (np. ZDM Poznań, MPWIK Warszawa). W ramach tych usług wykonuje niezbędne remonty urządzeń kanalizacyjnych, usuwamy awarie kanalizacji oraz czyścimy wpusty deszczowe. Prowadzi również utrzymanie urządzeń odwadniających drogi, takich jak rowy czy separatory, eksploatację oczyszczalni autostradowych (np. Autostrada Eksploatacja A2) we współpracy ze specjalistycznymi firmami zajmującymi się utylizacją odpadów ropopochodnych.

Wykonuje również ocenę stanu technicznego rurociągów polegającą na czyszczeniu, kamerowaniu  i tworzeniu profesjonalnego opisu wraz z zaleceniami dotyczącymi

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie prac wykonywanych na zlecenie zarządców infrastruktury (obecnie WODY POLSKIE), w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych, potoków oraz rzek. Rocznie 500 km.

Wykonuje również inwestycje w zakresie budowy czy odbudowy rowów oraz regulacji cieków wodnych.

Dysponuje doświadczeniem i wykwalifikowaną kadrą inżynierską oraz zespołem stałych podwykonawców, posiadających niezbędne doświadczenie w budowie obiektów przemysłowych, w tym hal produkcyjnych i magazynowo – biurowych.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej http://www.hydrowodkan.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #efektywnafirma #effectivecompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.