AktualnościWyróżnieni

HSM Polska sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki 2021

HSM Polska sp. z o.o. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 32,6 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Jest spółką zależną niemieckiej firmy rodzinnej Hermann Schwelling Maschinenbau, która od 1971 roku realizuje jasną strategię – konsekwentne dążenie do jakości „Made in Germany”.

Ta jakość produktów i usług jest kluczem do jej sukcesu zarówno w sektorze technologii biurowych, jak i technologii ochrony środowiska. Jako specjalista w zakresie produktów i usług ochrony danych oraz technologii optymalizacji procesów logistycznych i recyklingu, HSM jest jednym z wiodących światowych dostawców.

Grupa HSM obejmuje niemal 900 pracowników oraz ponad 100 punktów serwisowych i przedstawicieli handlowych obsługujących tysiące klientów na całym świecie.

Niszczarka HSM

HSM jako przedsiębiorstwo rodzinne, którego głównym udziałowcem jest założyciel Hermann Schwelling, jest całkowicie niezależne. Wszystkie udziały firmy pozostają w rękach rodziny, co umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i realizację długoterminowych celów. Wspólnikami firmy są: Hermann Schwelling, Christina Schwelling, Harald Schwelling oraz Sylvia Rimmele.

HSM oferuje największy na świecie wybór niszczarek dokumentów papierowych i cyfrowych nośników danych.

Od momentu powstania sprawą oczywistą dla HSM i podstawą wszelkich działań firmy jest zrównoważony rozwój. Firma aktywnie wspiera wiele działań społecznych, a poprzez stosowanie wyłącznie przyjaznych dla środowiska nadających się do recyklingu materiałów dba o racjonalne wykorzystywanie cennych surowców naturalnych.
We wszystkich zakładach HSM stosowane są proekologiczne rozwiązania takie jak ogrzewanie pomieszczeń ciepłem odzyskanym w procesie produkcji, czy stosowanie odnawialnych źródeł energii w postaci własnego systemu fotowoltaicznego.

Również produkty HSM są projektowane z myślą o ochronie zasobów naturalnych i umożliwiają zrównoważone działania na wielu płaszczyznach.

Belownice HSM zapewniają zmniejszenie objętości odpadów nawet o 95%, co pozwala na efektywne zarządzanie powierzchnią magazynową i pozwala uzyskane surowce wtórne z zyskiem przekazać do recyklingu. Wymiary i waga bel zostały przy tym tak dopasowane, aby umożliwić optymalne wykorzystanie ładowności samochodu ciężarowego, co eliminuje drogie i szkodliwe dla środowiska kursy transportowe.
Prasy HSM zachowują swoją wartość przez wyjątkowo długi czas i są niezwykle energooszczędne. W belownicach pionowych z serii V-Press specjalnie opracowana technologia szybkiego ruchu zapewnia niskie zużycie energii. W pełni automatyczne prasy kanałowe wykorzystują natomiast napędy z regulacją częstotliwości, które pozwalają zaoszczędzić do 40% energii elektrycznej w porównaniu z napędami konwencjonalnymi.

Belownice HSM

W ideę zrównoważonego rozwoju w sposób szczególny wpisują się urządzenia do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack. Dzięki temu pomysłowemu rozwiązaniu dla wszystkich punktów wysyłkowych i magazynowych, stare lub zużyte kartony są odpowiednio perforowane i powstaje uniwersalny materiał opakowaniowy.
W oczywisty sposób pozwala to ograniczyć koszty i chronić środowisko. Materiały do zabezpieczania przesyłek i wypełnienia opakowań są często wykonane z tworzyw sztucznych i innych materiałów syntetycznych. Są one przewidziane do jednorazowego wykorzystania, a następnie utylizowane. Jednak dzięki HSM ProfiPack zużyte opakowania kartonowe mogą być ponownie wykorzystane.

„Bierzemy na siebie odpowiedzialność – za ludzi, naturę i środowisko” – w przypadku HSM to nie tylko puste słowa.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej: https://eu.hsm.eu

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #JerzyKrajewski #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.