Światowa Firma

HKL Dekoracja Okien to Światowa Firma – Worldwide Company 2016

HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie zdobyła tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2016.

HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu – Institute of European Business.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej działalność na zagranicznych rynkach. Okazało się, że HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie w 2015 r. eksportowała towary do 3 krajów o wartości przekraczającej 1 milion euro rocznie. To znaczy, że zasługuje na Światowa Firma – Worldwide Company 2016 przyznany w IV  edycji Konkursu Światowa Firma – Worldwide Company 2016.

HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie większość przychodów osiąga na zagranicznych rynkach.

Konkurs Światowa Firma – Worldwide Company prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych.  Obecnie trwa czwarta edycja konkursu Światowa Firma – Worldwide Company 2016, w której firma może zdobyć tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2016, jeżeli w 2015 r. sprzedawała swoje towary na minimum trzech zagranicznych rynkach, a wartość jej eksportu w 2015 roku była większa niż 1 milion euro według kursu jej rodzimej waluty do euro na koniec 2015 roku.