Wyróżnieni

HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Wielki Modernizator i Worldwide Company 2023

HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. to przede wszystkim innowacyjność i świetny zespół. Dzięki najwyższej jakości produktom, zmotywowanym pracownikom i zautomatyzowanej produkcji wyznacza światowe trendy na rynku przesłon okiennych.

Firma od ponad 20 lat stawia na nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania. Portfolio produktów firmy jak rolety tkaninowe, rzymskie, dzień-noc, żaluzje aluminiowe, drewniane czy plisowane jest jednym z najbogatszych w Europie.

Przyjęta od początku istnienia spółki strategia automatyzacji produkcji oraz skupienie na najwyższej jakości produktów pozwoliły osiągnąć ugruntowaną pozycję zarówno na rynku polskim jak i europejskim. HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. współpracuje z tysiącami odbiorców hurtowych w takich krajach jak Niemcy, Holandia, Belgia, Francja, Skandynawia. Aby utrzymać zdobytą wysoką pozycję sprzedażową, Spółka w ostatniej dekadzie inwestuje w środki trwałe, czego skutkiem była budowa w 2013 nowej Hali Produkcyjnej im. Wiktorii wraz z kompleksem biurowym. Ciągła ekspansja na nowe rynki wymusza rozwój wewnętrzny, co zostało osiągnięte przez rozbudowę powierzchni produkcyjnej o nową halę.

Od zawsze produktom i produkcji firmy przyświecała troska o środowisko naturalne dlatego szereg działań, mających na celu redukcję szkodliwego wpływu działalności Spółki, jak np. wdrożony z sukcesem program „Zero papieru”. W 2020 roku firma otrzymała certyfikat FSC dla jednego ze sztandarowych produktów – żaluzji drewnianych – dzięki czemu przyczynia się do ochrony ekosystemów leśnych i tym samym do zmniejszenia wpływu na zmiany klimatu. Dodatkowo inwestycja we własną instalację fotowoltaiczną wraz z planem rozbudowy przy budowie nowej hali produkcyjnej jeszcze bardziej przyczyni się do ochrony środowiska. Od chwili uruchomienia fotowoltaiki – a był to schyłek lata – zmniejszyliśmy emisję CO2 do środowiska o ponad 3000 kg co daje ekwiwalentność zasadzonych 40 nowych drzew.

Wyżej wymieniony  program zero papieru oszczędził w przeliczeniu ok. 150 drzew które zostały w lesie. Blisko 2 mln kartek papieru nie zostało zużyte w procesie produkcji, gdyż wszelkie dane produkcyjne przekazywane są w formie elektronicznego obiegu dokumentów. Projekt ten jest cały czas udoskonalany i poszerzany.

W odpowiedzi na wymagania rynku firma pozwala na dopasowywanie produktów do specyficznych wymagań klientów, co pozwoliło na owocną współpracę nie tylko z wymagającym klientem końcowym, ale także na ugruntowaną pozycję wśród architektów i projektantów wnętrz. Podążając za trendami na rynku firma oferuje, zarówno tradycyjne produkty jak i produkty zmotoryzowane, pozwalające na instalację w inteligentnych budynkach.

Wizją firmy jest uzyskanie wysokiej i powtarzalnej jakości produktów, tak aby zaspokoić potrzeby klientów na rynku krajowym i zagranicznym.

Autor: Krzysztof Krawczyk

HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2023, XVI edycji Konkursu Efektywna Firma 2023, XII edycji Konkursu Wielki Modernizator 2023 i XI edycji Konkursu Worldwide Company 2023 na podstawie danych finansowych.

Firma działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2021 i 2022 osiągnął poziom 8,1 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2023.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2023 r. została w sposób bardzo uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 53,3 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2023.

W latach 2021-2022 dokonało odpisów amortyzacyjnych na kwotę 4,5 mln zł, dzięki czemu zyskało tytuł Wielki Modernizator 2023.

Eksportowało w 2022 r. do 5 krajów, dzięki czemu uzyskało tytuł Worldwide Company 2023.

Przychody z eksportu w 2022 roku stanowiły ponad 97 proc. jego sprzedaży.

Firma specjalizuje się w produkcji nowoczesnych przesłon do okien. Jej wizją jest uzyskanie wysokiej jakości własnych produktów tak, aby zaspokoić potrzeby klientów na rynkach zagranicznych i krajowym.

Więcej o firmie pod adresem: http://hkl.eu

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku  dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2023 r.

C/Z: 6,7

C/WK: 0,95

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2023 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2023 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2022 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2023 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2022 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2023 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2023 r.

Autor: Jerzy Krajewski