Wyróżnieni

Heksagon Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2022

Heksagon Sp. z o.o. w Katowicach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022, XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 i X edycji Konkursu Mocna Firma 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 1227,6 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2022.

Zajęła 2274. miejsce w prestiżowym rankingu 5000 najdynamiczniejszych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2022.

5000 najdynamiczniejszych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2022

 

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 6,9 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2022.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 13,8 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Prowadzi Heksagon Group, która wierzy w to, że skuteczny rozwój osobisty to proces, a trwała zmiana nie dzieje się z dnia na dzień. Dlatego stworzyła nowatorski na rynku polskim i zagranicznym proces, który pozwolił dziesiątkom tysięcy klientów zmienić swoje życie

W 2019 roku powołała do życia nowy zawód doradcy rozwoju osobistego, który jest towarzyszem w procesie trwałego i skutecznego rozwoju. Jaka jest rola doradcy? Jego zadaniem jest poznanie potrzeb swojego klienta tak wnikliwe, aby móc zaproponować mu dostosowany do jego potrzeb i możliwości Plan Rozwoju Osobistego. Plan, który wyklucza przypadkowo zrealizowane warsztaty czy odbyte kursy, których efektywność jest niewielka. To właśnie realizacja Planu Rozwoju Osobistego gwarantuje skuteczną i trwałą zmianę. Taki plan zrealizowało już niemal 12 tysięcy klientów. Firma tak dalej przedstawia swoją działalność:

Jak mawiał klasyk: „Najtrudniej jest ocenić obraz, siedząc w jego ramie”. Wiedząc o tym, rozpoczęliśmy implementację właśnie takiego innowacyjnego systemu pracy z klientem indywidualnym, który pozwoli na to, aby to specjalista spojrzał z boku na jego potrzeby. Ten unikatowy model biznesowy marki Heksagon PRO  zapewnił nam nie tylko stabilną pozycję na rynku szkoleniowym, ale przede wszystkim dał nam gwarancję skuteczności naszych działań na rynku rozwoju osobistego.

Ale Heksagon Group to nie tylko marka Heksagon PRO. To także inicjatywa Klubu 555, czyli wielomilionowej społeczności w Polsce, która spotyka się każdego dnia o 5:55 na fanpage Fryderyk Karzełek, by zmieniając swoje nawyki, zmieniać swoje życie. Klub 555 emitowany jest od 2018 roku i codziennie na żywo ogląda go od 4 do 7 tysięcy osób, poprzez platformy Facebook i YouTube.

W portfolio marek naszej grupy znajdują się także Heksagon GROW – marka zajmująca się edukacją finansową oraz nowa marka Heksagon Health, której strategicznym celem jest zadbanie o zdrowie naszych klientów.

Czerpiąc doświadczenie z procesów szkoleniowych prowadzonych przez naszych trenerów dla klienta indywidualnego, powołaliśmy najnowszą markę Heksagon Biznes, która kierowana jest z ofertą szkoleniową do klienta korporacyjnego i biznesowego.

Rozwój, odpowiedzialność i życzliwość

Naszym strategicznym celem, na którym opieramy każdą nowo powstającą markę, jest holistyczne spojrzenie na potrzeby ludzi, z którymi pracujemy. Rozwój mamy w naszym DNA. Jest on także jedną z trzech naszych firmowych wartości, obok odpowiedzialności i życzliwości.

Więcej informacji o firmie pod adresem https://heksagongroup.pl/

#europejskafirma.pl #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski