Gorlice – Miasto Przyjazne Firmom 2016

Spośród 40 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu w kwietniu 2017 r.,  tytuł Gepard Biznesu 2016 uzyskało 36 firm z siedzibą w Gorlicach, bo ich wartość rynkowa  wzrosła o więcej niż 10 proc. Ich dynamiczny rozwój zapewnił wyróżnienie również  Gorlicom, bo zyskał dzięki temu tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2016.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm według wartości rynkowej w okresie marzec 2014 – marzec 2016 według metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.

Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  a wartość ich kapitału była dodatnia.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej dynamicznych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2016.

Image

 Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy z rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2016 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2016 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc  nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Instytut Europejskiego  Biznesu  od 2007 r. prowadzi też Konkurs Samorząd Przyjazny Firmom, którego celem jest promowanie miast, gmin, powiatów, województw i urzędników samorządowych wspierających rozwój firm na swoim terenie.

W X edycji Konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 2016 za Samorząd Przyjazny Firmom 2016  uznajemy miasta, w których  jest minimum 20 firm wyróżnionych w konkursie Gepardy Biznesu 2016 oraz  jest tam minimum 10 Gepardów Biznesu 2016 na 10 tysięcy mieszkańców.

Image

 

Nowa statuetka Konkursu  Samorząd Przyjazny Firmom, która będzie wręczana przez przedsiębiorców wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. To kwiat niezapominajki, symbol przyjaźni.

W Gorlicach jest 36 Gepardów Biznesu 2016 i 12,9 Gepardów Biznesu 2016 na 10 tysięcy mieszkańców (Gorlice w końcu czerwca 2016 r. miały 28 tysięcy mieszkańców).

To znaczy, że Gorlice zdobyły tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2016.

Gorlice mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2016 publicznie na wszystkich nośnikach informacji.

Płatne są logo Miasto Przyjazne Firmom 2016 oraz  dyplomy i statuetki Miasto Przyjazne Firmom 2016 dla miasta i jego pracowników. Prosimy więc  nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Miasto Przyjazne Firmom 2016, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Gepardy Biznesu 2016 z siedzibą w Gorlicach
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2014 r. w tys. zł Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.  w tys. zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2016 w proc.
1 ALFA S.J. 1793 26350 1370
2 TOP Meble Jaracz Sp.J. 712 9117 1181
3 TLC Sp. z o.o. 22686 237884 949
4 Geotec Sp. z o.o. sp.k. 2140 16106 653
5 GÓR-STAL Sp. z o.o. 12350 85891 595
6 Mekanika Sp. z o.o. 17949 93959 423
7 ABC ELEKTRONIK Sp. z o.o. 1984 9184 363
8 WERONICA Sp. z o.o. 6877 20943 205
9 DEMETER S.J. Firma Handlowa 1449 3777 161
10 Jedność Spółdzielnia Produkcyjno – Handlowa 1427 3425 140
11 Severt Polska Sp. z o.o. 18732 43702 133
12 FHUB Miro Sp. z o.o. 2179 4649 113
13 Forest Gorlice Sp. z o.o. 7855 16762 113
14 CEMAL Sp. z o.o. 7410 14366 94
15 Elmasz Sp. z o.o. PUPH 1271 2443 92
16 Otech Sp. z o.o. PUPH 8015 15315 91
17 Firma Handlowo – Usługowa Mat – Bud sp.j. L.M. Zabierowscy, Z. Probulski 4364 8265 89
18 ASTRAL Sp. z o.o. 42976 76852 79
19 GLINIK Sp. z o.o. Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze 67228 119099 77
20 BUDIMET Sp. z o.o. 2922 5079 74
21 Eurowell Sp. z o.o. 324 554 71
22 P P U H HEAN Sp. z o.o. 2535 4306 70
23 ELEKTROSPRZĘT Hurt i Detal Przybylscy S.J. 12505 21170 69
24 Universal – Bud 2 Sp. z o.o. 2095 3259 56
25 Apteka-D.Zięba, K.Zięba, W.Zięba S.J. 3252 4758 46
26 Zakład Instalacyjno-Montażowy Monterm Sp. z o.o. 901 1298 44
27 Gorlickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 888 1232 39
28 Polska Grupa Handlowa Alfa Sp. z o.o. 967 1348 39
29 MARIAMPOL Spółdzielnia Mieszkaniowa 4613 6161 34
30 Zakład Remontowy Maszyn Elektrycznych i Urządzeń Przemysłowych Elektromet Sp. z o.o. 2489 3223 29
31 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne Eko Neutral Elektron Sp. z o.o. 865 1085 25
32 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gorlicach 6364 7613 20
33 Luna Sp. z o.o. PPUH 709 840 19
34 Karpatia Sp. z o.o. 2245 2519 12
35 Spółdzielnia Mieszkaniowa MAŁOPOLSKA w Gorlicach 22997 25779 12
36 Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych w Gorlicach 6005 6579 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie biznesowe InfoCredit i Bisnode.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz firm InfoCredi i Bisnode spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2016 r.:  C/Z:  38,1, a  C/WK: 1,2.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2016
Opis liczenia wartości rynkowej
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016. Według wskaźników giełdowych z końca marca 2016 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2016 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2016 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2016 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016.