Wyróżnieni

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Nowem to Gepard Biznesu 2022

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Nowem została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółdzielnia rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 10,6 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2022.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Nowem jest kontynuatorem działalności Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik” z ograniczoną odpowiedzialnością, założoną 26 lipca 1925 r. w Nowem.

W dniu 27 marca 1941 roku Gminna Spółdzielnia została przejęta przez państwo niemieckie.

Po odzyskaniu niepodległości dnia 29 czerwca 1945 r. założono Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Nowem.

W dniu 28 grudnia 1946 r. postanowiono o połączeniu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nowem ze Spółdzielnią Rolniczo-Handlową „Rolnik” z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowem.

W 1967 roku wykupiono grunty, a w 1968 rozpoczęto budowę nowej bazy magazynowej dla zbóż i nawozów sztucznych przy ul. Nowej.

Zdjęcie ze strony http://www.gsnowe.pl

Spółdzielnia Rolniczo Handlowa Rolnik a później Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Nowem funkcjonuje od 90 lat. Mijający czas, wojna, czasy socjalistyczne a obecnie wolny rynek wpłynął na działalności spółdzielni. W 2000 roku Gminna Spółdzielnia przejęła Powszechną Spółdzielnię Spożywców Społem w Nowem, a w 2015 roku GS w Drzycimiu. Obecnie spółdzielnia zajmuje się obrotem płodami rolnymi, prowadzi sieć sklepów, posiada młyn i dwie piekarnie. Zatrudnia ponad 120 pracowników i działa na terenie trzech gmin.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej http://www.gsnowe.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski