Wyróżnieni

Global Food Hygiene D.Urbański Sp. k. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma i Worldwide Company 2023

Global Food Hygiene D.Urbański Sp. k. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2023, XVI edycji Konkursu Efektywna Firma 2023 i XI edycji Konkursu Worldwide Company 2023 na podstawie danych finansowych.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2023 r. została w sposób bardzo uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 22 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2023.

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2021 i 2022 osiągnął poziom 9,9 proc. To dało mu tytuł Efektywna Firma 2023.

Eksportowało w 2022 r. do 5 krajów, dzięki czemu uzyskało tytuł Worldwide Company 2023.

Spółka od wielu lat jest producentem, importerem oraz dystrybutorem artykułów BHP dla sektora spożywczego. Jako dystrybutor i producent fartuchów foliowych zaopatruje wiele polskich zakładów w odzież jednorazową, artykuły BHP, systemy dozowania oraz narzędzia okołorozbiorowe. Jest jednym z największych producentów odzieży jednorazowej w Polsce.

 

Produkcja fartuchów foliowych w firmie Global Food Hygiene

Z roku na rok zwiększa zasięg sprzedaży za granicę. Dzięki zachowaniu jakości produktów, efektywnych procesów sprzedażowych, stałej modernizacji maszyn i ciągłej analizie potrzeb klientów rośnie wartość rynkowa przedsiębiorstwa. Inwestuje we własną flotę samochodową, co umożliwia kontrolowany i profesjonalny transport zamówienia albo pozyskanie odpowiednich produktów umożliwiających sprawny proces produkcji. Zatrudnienie osób w krajach azjatyckich, umożliwia jeszcze lepsze dbanie o interesy klientów.

Więcej o firmie pod adresami:

https://globalhygiene.pl/

https://www.facebook.com/GlobalFoodHygiene/

#europejskafirma.pl #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku  dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2023 r.

C/Z: 6,7

C/WK: 0,95

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2023 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2023 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2022 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2023 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2022 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2023 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2023 r.

Autor: Jerzy Krajewski