Gepardy Biznesu

Gepardy Biznesu 2013 łowiectwa według wzrostu wartości rynkowej

Spośród 5 przedsiębiorstw branży łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskały 4 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc. Na podium znalazły się: Art – Hubert Sp. z o.o. Biuro Polowań Dewizowych,  Biuro Polowań AMM CHASSE Sp. z o.o. i  Łowiecka Korporacja Exportowa Maniszewo Sp. z o.o.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez osiem lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm, których wartość rynkową w okresie marzec 2012 – marzec 2013 na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2011 -2012 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 5 takich przedsiębiorstw  w branży łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową (PKD_2007 o numerze 0170Z) i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 i 2013 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje obecnie do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Gepardy Biznesu i Konkursu Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

C/Z w marcu 2013 r.: 15,38
C/WK w marcu 2013 r.: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 

Image

 

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Spośród 5 przedsiębiorstw branży łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskały 4 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc.

Na podium znalazły się: Art – Hubert Sp. z o.o. Biuro Polowań Dewizowych,  Biuro Polowań AMM CHASSE Sp. z o.o. i  Łowiecka Korporacja Exportowa Maniszewo Sp. z o.o.

Gepardy Biznesu 2013 branży łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych według wzrostu wartości rynkowej
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa w marcu 2012 w tys. zł Wartość rynkowa w marcu 2013 w tys. zł Dynamika wartości rynkowej w okresie marzec 2012-marzec 2013 w proc.
1 Art – Hubert Sp. z o.o. Biuro Polowań Dewizowych Leżajsk 80 317 298
2 Biuro Polowań AMM CHASSE Sp. z o.o. Zielona Góra 191 623 227
3 Łowiecka Korporacja Exportowa Maniszewo Sp. z o.o. Maniszewo 2562 5070 98
4 Artemis Sp. z o.o. Drawsko Pomorskie 2651 4384 65
Pozostałe firmy branży  łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych 
5 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Pommernjagd” Jerzy Grynia i Barbara Grynia sp. j. Koszalin 2284 1389 -39

Źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1. Dane finansowe we wszystkich latach 2011-2012,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys PLN we wszystkich latach 2011-2012,
3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach 2011-2012,
4. Dodatni zysk netto w 2011-2012,
5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.