Gepardy Biznesu

Gepardy Biznesu 2013 branży wydobycie węgla według wzrostu wartości rynkowej

Spośród 10 przedsiębiorstw branży  wydobycie węgla, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskało 7 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc. Na podium znalazły się: Węglokoks Kraj Sp. z o.o., Tauron Wydobycie S.A. i  Angama Sp. z o.o.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez osiem lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm, których wartość rynkową w okresie marzec 2012 – marzec 2013 na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2011 -2012 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 10 takich przedsiębiorstw  w branży wydobycie węgla  (PKD_2007 o numerach 0510Z do 0520Z) i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 i 2013 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje obecnie do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Gepardy Biznesu i Konkursu Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

C/Z w marcu 2013 r.: 15,38
C/WK w marcu 2013 r.: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 

Image

 

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Spośród 10 przedsiębiorstw branży  wydobycie węgla, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskało 7 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc.

Na podium znalazły się: Węglokoks Kraj Sp. z o.o., Tauron Wydobycie S.A. i  Angama Sp. z o.o.

Gepardy Biznesu 2013 branży wydobycie węgla według wzrostu wartości rynkowej
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa w marcu 2012 w tys. zł Wartość rynkowa w marcu 2013 w tys. zł Dynamika wartości rynkowej w okresie marzec 2012-marzec 2013 w proc.
1 Węglokoks Kraj Sp. z o.o. Piekary Śląskie 23412 104756 347
2 Tauron Wydobycie S.A. Jaworzno 388183 1574109 306
3 Angama Sp. z o.o. Szczecin 3935 14320 264
4 Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. Bogdanka 2442995 3811761 56
5 Korporacja Gwarecka S.A. Bogdanka 73087 108182 48
6 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz – Juliusz Sp. z o.o. Sosnowiec 60164 83030 38
7 Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o. Łagów 11994 13582 13
Pozostałe firmy branży wydobycie węgla
8 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Jastrzębie-Zdrój 15514867 13140034 -15
9 Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowice 1767408 1398980 -21
10 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Katowice 4652494 2471979 -47

Źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1. Dane finansowe we wszystkich latach 2011-2012,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys PLN we wszystkich latach 2011-2012,
3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach 2011-2012,
4. Dodatni zysk netto w 2011-2012,
5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.