Gepardy Biznesu

Gepardy Biznesu 2012 województwa świętokrzyskiego według wzrostu wartości rynkowej

Spośród 291 przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Gepard Biznesu 2012 uzyskały 45 firm, bo ich wartość rynkowa w latach 2011-2012 wzrosła o więcej niż 10 proc. Na podium znalazły się Opoczno Trade Sp. z o.o.,  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sad – Pol S.J. Broda-Kwiecień oraz  Zakład Rolny i Przetwórstwa Mięsnego JANPOL Jan i Grażyna Słomka S.J.

Przedstawiamy ranking dynamicznych firm, których wartość rynkową w okresie marzec 2011 – marzec 2012 w lipcu 2013 r. na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które w latach 2010 -2012 miały każdego roku przynajmniej milion zł przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 32 817 takich przedsiębiorstw i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2011 i 2012.

Wartość rynkową 32 817 firm na ostatni dzień roboczy marca 2011 i 2012 policzyliśmy przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. To największa tego typu analiza w Polsce.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2011 r.: 15,86.
C/WK w marcu 2011 r.: 1,61.

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

Sposób liczenia wartości rynkowej firm i jej dynamiki przedstawiony jest w poniższej tabeli na przykładzie spółki Black Point Group sp. z o.o. we Wrocławiu.
Wyniki finansowe Black Point Group sp. z o.o. we Wrocławiu
Rok 2010 2011
Zysk netto (w tys. zł) 57 105,6
Kapitał własny (w tys. zł) 436 646,9
Wartość księgowa (w tys. zł) 493 752,5
Wskaźniki giełdowe
C/Z  marzec 2011 15,86
C/Wk  marzec 2011 1,61
C/Z marzec  2012 9,23
C/Wk marzec  2012 1,22
Wartość rynkowa w marcu 2011 (w tys. zł) według C/Z 904,3
Wartość rynkowa w marcu 2011 (w tys. zł) według C/Wk 793,8
Suma wartości rynkowej w marcu 2011 z 2 wskaźników (w tys. zł) 1698,0
Wartość rynkowa w marcu 2011 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 849,0
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z 975
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk 918
Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł) 1893
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średnia 946,3
Dynamika wartości rynkowej od marca 2011 r. do marca 2012 r. (w proc.) 11,5

Spośród 291 przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego o, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Gepard Biznesu 2012 uzyskały 45 firm, bo ich wartość rynkowa w latach 2011-2012 wzrosła o więcej niż 10 proc. Na podium znalazły się Opoczno Trade Sp. z o.o.,  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sad – Pol S.J. Broda-Kwiecień oraz  Zakład Rolny i Przetwórstwa Mięsnego JANPOL Jan i Grażyna Słomka S.J.

Gepardy Biznesu 2012 województwa świętokrzyskiego według wzrostu wartości rynkowej w proc.
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa 31 marca 2011 w tys. zł Wartość rynkowa 31 marca 2012 w tys. zł Dynamika wzrostu wartości rynkowej w proc.
1 Opoczno Trade Sp. z o.o. Kielce 11264 52388 365
2 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sad – Pol S.J. Broda-Kwiecień Chwałki 3356 14753 340
3 Zakład Rolny i Przetwórstwa Mięsnego JANPOL Jan i Grażyna Słomka S.J. Chmielnik 3885 14650 277
4 ZŁOMHUT Sp. z o.o. Bodzechów 27069 94999 251
5 SIARKOPOL S.A. Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Staszów 179188 473265 164
6 SIBET S.A. Przeds. Produkcji Betonów Kielce 7704 16706 117
7 ETC Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski 12384 26493 114
8 Finow Polska Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski 5085 10786 112
9 TARCOPOL Sp. z o.o. Starachowice 18834 37470 99
10 Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. Sędziszów 90219 179028 98
11 PKC Group Poland Sp. z o.o. Starachowice 27975 54029 93
12 SPÓŁKA AKCYJNA ODLEWNIE POLSKIE Starachowice 22205 42476 91
13 EMIZET Sp. z o.o. Zakłady Wrobów Metalowych Szydłów 13135 23356 78
14 TRANZIT Sp. z o.o. Lubachowy 2402 4245 77
15 Polskie Górnictwo Skalne Sp. z o.o. Kielce 17345 30489 76
16 ENERGO – GAZ Sp. z o.o. Końskie 743 1183 59
17 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Skar K. Karwowski i M. Karwowska S.J. Jasice 3451 5208 51
18 GEOL-MIN Sp. z o.o. Kielce 10979 16455 50
19 Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego TRANSKOL Sp. z o.o. Kielce 32691 45453 39
20 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radostowa Sp. z o.o. Kielce 4238 5791 37
21 Zakład Odlewniczy LEFEK – MILER – BANASIK Sp. z o.o. Końskie 4902 6657 36
22 Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A. Kielce 876 1185 35
23 ARON Sp. z o.o. Kielce 8162 10849 33
24 CENTROSTAL S.A. Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi Kielce 25143 32845 31
25 PCC Silicium S.A. Zagórze 20687 26644 29
26 Loxley Sp. z o.o. Starachowice 12601 16062 27
27 PPUH Polonez Plus Sp. z o.o. Kielce 62467 78612 26
28 Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o. Kielce 9604 11956 24
29 Starpol II Sp. z o.o. Starachowice 14890 18471 24
30 Artefe S.A. Kielce 4369 5336 22
31 Kopalnia Wapienia MORAWICA S.A. Morawica 44532 53752 21
32 DP Clean Tech Poland Sp. z o.o. Jędrzejów 26815 32085 20
33 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Eko-Inż S.J. M. Pikulski, St. Misztal Pińczów 9904 11764 19
34 Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Inżynieryjne Hydrowiert Sp. z o.o. Osiek 29218 34571 18
35 VIVE TEXTILE RECYCLING Sp. z o.o. Kielce 67209 79419 18
36 PPU Marlech Sp. z o.o. Kielce 14037 16575 18
37 Luxiona Poland S.A. Sadowie 54251 63253 17
38 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach Wojciechowice 6633 7732 17
39 Ekobox S.A. Wiśniówka 22216 25132 13
40 PH DOMGOSS S.A. Kielce 18950 21371 13
41 AGROPLASTMET Sp. z o.o. Kunów 4543 5110 12
42 BAX Sp. z o.o. Przeds. Transportowo Usługowe Kielce 1746 1939 11
43 REM-WOD Sp. z o.o. Kielce 9196 10175 11
44 Rema Tip Top Antykorozja Sp. z o.o. Kielce 15402 17019 10
45 EPRD Sp. z o.o. Biuro Plityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Kielce 13894 15303 10

 

Do analizy przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Obroty w każdym z lat  2010 i 2011 powyżej 1 mln PLN
2) Kapitał Własny w latach 2010-2011 powyżej 0 PLN
3) Zysk Netto w latach 2010-2011 powyżej 0 PLN
4) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe wg MSSF

Źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu – na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.