AktualnościWyróżnieni

Fol-Plast Zawadka Sp. z o.o. sp.k. to Brylant Polskiej Gospodarki, Gepard Biznesu i Wielki Modernizator 2021

Fol-Plast Zawadka Sp. z o.o. sp.k. w Pilawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021 i X edycji Konkursu Wielki Modernizator 2021 na podstawie danych finansowych.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 62 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

Jej wartość rynkowa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 21,4 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

W latach 2019-2020 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 3,8 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator 2021

Właściciele tak przedstawiają firmę na jej stronie internetowej:

FOL-PLAST Zawadka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa to rodzinne przedsiębiorstwo. Firmę w 1987 roku założył nasz ojciec. Obecnie my kontynuujemy jego dzieło, stale rozwijając działalność w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Sukcesywnie poszerzamy naszą ofertę. Obecnie znajduje się w niej:

– produkcja folii PE jako materiału wyjściowego,

– produkcja różnych typów i rodzajów opakowań,- przetwarzanie odpadów z folii PE, w procesie regranulacji na surowiec wtórny przeznaczony do ponownego wykorzystania w produkcji.

Od roku 2002 nasza firma posiada zezwolenie na powtórny przerób odpadów poprodukcyjnych, które powstały w innych przedsiębiorstwach, działających w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów, systematycznie modernizujemy nasz park maszyn, wprowadzając nowe rozwiązania techniczne w zakresie produkcji. Dbamy także o naszych pracowników, zapewniając im odpowiednie warunki do rozwoju kwalifikacji zawodowych.

Jesteśmy zorientowani na polski kapitał i krajowych dostawców. W procesie produkcyjnym korzystamy wyłącznie z surowców i materiałów, pochodzących z Polski. Zlecając działania spółkom zewnętrznym, dbamy o to, aby zamówienia były realizowane przez przedsiębiorstwa krajowe.

Jesteśmy członkiem PZPTS

Związek ten skupia przetwórców tworzyw o potencjale sprzedaży przewyższającym 5 mld zł. firmy należące do tego związku zatrudniają 8 tysięcy osób. Związek reprezentuje nasze interesy w Konfederacji Lewiatan, w EuPC (Europejskiej Konfederacji Przetwórców Tworzyw Sztucznych) oraz wobec organów administracji państwowej.

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://www.fol-plast.com

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #WielkiModernizator #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.