Gepardy BiznesuInstytut

Firma ENPIRE w Bydgoszczy to Gepard Biznesu 2018

Firma ENPIRE w Bydgoszczy zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2018, gdyż średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2016-2017 wyniosła w jej przypadku 86,5 proc.

Firma ENPIRE w Bydgoszczy wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2016-2017.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 86,5 proc.  To oznacza, że firma ENPIRE w Bydgoszczy rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w trzynastej edycji  Konkursu Gepardy Biznesu 2018 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2018 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

Wyniki finansowe firmy ENPIRE w Bydgoszczy
Rok 2016 2017 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 21128 55913 164,6
Zysk netto w tys. zł 296 425 43,6
Kapitał własny w tys. zł 828 1253 51,3
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2016-2017 259,5
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach  2016-2017 86,5

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2016-2017, podanych przez firmę ENPIRE w Bydgoszczy

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.