Gepardy BiznesuPolskie Brylanty

FFiL Śnieżka SA wśród 200 największych polskich firm

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA znalazła się na liście „200 największych polskich firm” tygodnika „Wprost”. Firma odnotowała awans o dwa miejsca w porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem. Spółka konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rodzimym rynku, o czym świadczy również wzrost przychodów w 2016 roku o ponad 4,5%.

To już trzecia edycja rankingu „200 największych polskich firm”, przygotowywanego przez tygodnik „Wprost”. W zestawieniu uwzględnione zostały spółki z rodzimym kapitałem kontrolowane przez polskich przedsiębiorców prywatnych, Skarb Państwa bądź będące własnością komunalną. O miejscu w zestawieniu decydowała wartość przychodów ze sprzedaży uzyskanych w 2016 roku.

FFIL Śnieżka SA jest obecna na liście od początku jej istnienia, stale umacniając swoją pozycję. W tym roku zajęła 184. miejsce. – Polska jest kluczowym rynkiem dla Grupy Kapitałowej Śnieżka. Sprzedaż w kraju wyniosła w 2016 roku 77% jej przychodów. Naszym celem strategicznym w tej chwili jest uzyskanie pozycji lidera w segmencie farb i wyrobów dekoracyjnych na rodzimym gruncie. Te starania odzwierciedlają prestiżowe rankingi, na których stopniowo notujemy awanse, czego dowodem jest także zestawienie „200 największych polskich firm” tygodnika „Wprost” – tłumaczy Aleksandra Małozięć, Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej FFiL Śnieżka SA.

Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. To jedyna firma z branży notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także kontrolowana przez polski kapitał oraz posiadająca Akredytowane Laboratorium Badawcze. Firmę wyróżniają także między innymi: innowacyjność, funkcjonowanie w oparciu o jasno zdefiniowany system wartości oraz wieloletnie zaangażowanie w działalność CSR. Nowoczesne zakłady produkcyjne przedsiębiorstwa, zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie oraz Białorusi, produkują rocznie 140 mln litrów różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej, które cieszą się zaufaniem odbiorców. Grupa Kapitałowa Śnieżka zatrudnia około 1000 pracowników.

 

FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.  została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu  w XI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016  i IX edycji Konkursu Potęgi Biznesu 2016 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.