Gepardy Biznesu

eSALES Sp.z o.o. i Wspólnicy S.K. w Katowicach Gepardem Biznesu 2014

eSALES Sp.z o.o. i Wspólnicy S.K. w Katowicach zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2014, gdyż jej wartość rynkowa w latach 2013-2014 wzrosła o 36 %.

Wyniki finansowe eSALES Sp.z o.o. i Wspólnicy S.K. w Katowicach
Rok 2012 2013
Zysk netto (w tys. zł)  599 707
Kapitał własny (w tys. zł)  881 1 088
Wartość księgowa (w tys. zł)  1480 1795
Wskaźniki giełdowe
C/Z marzec  2013 15,38
C/Wk marzec  2013 1,25
C/Z marzec  2014 17,70
C/Wk marzec  2014 1,38
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z 9213
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk 1850
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł) 11063
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 5531
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 12514
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 2477
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 14991
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 7496
Dynamika wartości rynkowej od marca 2013 r. do marca 2014 r. (w proc.) 36

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2012-2013, podanych przez  eSALES Sp.z o.o. i Wspólnicy S.K. w Katowicach

eSALES Sp.z o.o. i Wspólnicy S.K. w Katowicach może już używać tytułu Gepard Biznesu 2014 bezterminowo.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W marcu 2013 r. – C/Z:   15,38, a  C/WK: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW
W końcu marca 2014 r. – C/Z:  17,7, a  C/WK: 1,38*.
* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.

W   IX  edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014 Instytut Nowoczesnego Biznesu liczy dynamikę wartości  rynkowej firmy w okresie od marca 2013 do marca 2014. Firmy, których  wartość rynkowa wzrośnie o minimum 10 proc. INB uznaje za Gepardy Biznesu 2014.

W   VII  edycji ogólnopolskiego Konkursu Potęgi Biznesu Instytut Nowoczesnego Biznesu bierze pod uwagę wartość  rynkową w końcu marca 2014 r.  Tytuł Potęga Biznesu 2014 przyznaje  firmom lub bankom, który wartość rynkowa była wyższa niż 100 milionów  złotych.

Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Nowoczesnego Biznesu