Światowa Firma

Eksperci pomogą wejść na rynek Macedonii oraz Bośni i Hercegowiny

Od marca do końca lipca bieżącego roku polskie firmy starające się o wejście na rynki Macedonii oraz Bośni i Hercegowiny mogą korzystać z niedopłatnej pomocy informacyjnej polskojęzycznych ekspertów  udzielających wsparcia w ramach programu Ministerstwa Gospodarki „Aktywizacja polskiego eksportu na wybranych rynkach”.

Eksperci  to osoby miejscowe, doskonale znające lokalne rynki i warunki prowadzenia biznesu, władające biegle językiem polskim. Można się do nich zwracać o informacje na temat aktualnego stanu miejscowego rynku w jego poszczególnych segmentach, warunków lokowania polskich inwestycji, funkcjonowania przedsiębiorstw,  prowadzenia działalności eksportowej, potencjalnych partnerów i kontrahentów. Zadaniem ekspertów w Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie jest również zasilanie Portalu Promocji Eksportu ważnymi informacjami rynkowymi z tych krajów. Eksperci świadczą swoje usługi informacyjne w ramach programu Ministerstwa Gospodarki współfinansowanego ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 6.5.1. Dla polskich polskich podmiotów usługi eksperckie są bezpłatne.

Firmy i osoby zainteresowane informacjami na temat rynków  Macedonii i BiH mogą kierowć swoje zapytania do ekspertów do końca lipca 2015 r.

Ekspertem ds. rynku w Bośni i Hercegowinie jest Ermin Zatović: ermin.zatovic@trade.gov.pl lub ermin.zatovic@bospol.eu

adres:  Pehlivanusa 62, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Ekspertem ds. rynku macedońskiego jest Kosta Kostovski: kosta.kostovski@trade.gov.pl   lub kostovskikosta@hotmail.com

adres:  GOFI DOOEL, 41 Todor Aleksandrov str. , 1000 Skopje, Macedonia

Zapytania do ekspertów można kierować również za pośrednictwem WPHI w Zagrzebiu.

WPHI w Zagrzebiu