Efektywna FirmaGepardy BiznesuInformatykaInstytutMocna FirmaPolskie BrylantyŚwiatowa Firma

Ekoenergetyka – Polska Sp. z o.o. dostarczyła swoje produkty do 31 europejskich miast w 10 krajach

Ekoenergetyka – Polska Sp. z o.o jest międzynarodową firmą z siedzibą główną w Zielonej Górze zlokalizowaną w Parku Naukowo – Technologicznym w Nowym Kisielinie. Firma jako jedyna na rynku e-mobility posiada całkowicie polski kapitał. Projektuje i produkuje nowoczesne stacje szybkiego ładowania miejskich autobusów elektrycznych.

Ponad 10 letnie doświadczenie w branży zaowocowało współpracą z największymi producentami autobusów elektrycznych takimi jak: Solaris Bus & Coach, VDL, Bolloré, Ursus Bus, Linkker Bus, Temsa oraz z operatorami transportu publicznego w Polsce i Europie m.in: MZA Warszawa, MZK Zielona Góra, TMB Barcelona, HKL Helsinki czy ÜSTRA Hannover.

Ekoenergetyka – Polska Sp. z o.o. dostarczyła już swoje rozwiązania do 31 europejskich miast w 10 krajach. Produkty firmy – ładowarki typu plug-in oraz pantografowe zgodne są z europejskimi standardami ładowania opartymi normach ISO 15118 oraz rozwiązaniach takich jak OppCharge.

Ekoenergetyka – Polska sp. z o.o. w Zielonej Górze została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019, XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019, XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2019, VII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2019 i VII edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2019 na podstawie danych finansowych.

Ekoenergetyka – Polska sp. z o.o.  rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2017-2018 wyniosła w jej przypadku 899,2proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży w  latach 2017 i 2018 r. osiągnął poziom 9,8 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2019,  Efektywna Firma 2019 i Mocna Firma Godna Zaufania 2019.

Wartość rynkowa Ekoenergetyka – Polska sp. z o.o.  w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 48 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

Ekoenergetyka – Polska sp. z o.o.  eksportowała w 2018 r. do 9 krajów, dzięki czemu uzyskała tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2019.

Więcej o firmie pod adresem:  https://ekoenergetyka.com.pl/pl/

Bartosz Kubik, prezes zarządu Ekoenergetyka – Polska sp. z o.o. w Zielonej Górze (pierwszy od lewej) odebrał dyplomy i statuetki konkursów, w których została wyróżniona, na VII Kongresie Nowoczesnej Gospodarki 10 maja 2019 r. w Warszawie z rąk prezesa Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej dr. inż. Jana Rakowskiego (drugi od prawej),  wiceprezesa Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej i dyrektora Instytutu Europejskiego Biznesu mgr. Jerzego Krajewskiego (pierwszy od prawej)  i dyrektora Klubu Nowoczesnego Biznesu mgr. inż. Romana Żabińskiego (drugi od lewej).

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.