Gepardy Biznesu

ECO Logistyka jest dostawcą paliw stałych na terenie Polski

Rocznie nasza firma sprzedaje 300 tys. ton paliwa stałego, które  kupujemy u  największych  producentów węgla kamiennego w Polsce oraz importujemy węgiel  z  Czech. Organizujemy także transport modalny paliw stałych oraz audyty logistyczne, mówi Marcin Denkiewicz Prezes Zarządu  ECO Logistyka Sp. z o.o. w Opolu.

Marcin Denkiewicz Prezes Zarządu  ECO Logistyka Sp. z o.o. w Opolu:

ECO Logistyka Sp. z o.o. jest firmą funkcjonującą od 2009 r. w branży handlu paliw stałych (miał węglowy, ekogroszek), dostarczającą surowce energetyczne do wszystkich spółek GK ECO SA oraz klientów zewnętrznych.
W Malborku, Krapkowicach i Kluczborku prowadzimy składy opału sprzedając opał klientom detalicznym.
W strukturach Spółki  działa Laboratorium Ochrony Środowiska, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat nr AB 1089), posiadające oddziały w Opolu, Jeleniej Górze i w Malborku.

Image
 Marcin Denkiewicz Prezes Zarządu  ECO Logistyka Sp. z o.o. w Opolu
Rocznie nasza firma sprzedaje ok. 300 tys. ton paliwa stałego, które  kupujemy u  największych  producentów węgla kamiennego w Polsce oraz importujemy węgiel  z  Czech. Organizujemy także transport modalny paliw stałych oraz audyty logistyczne.

Istotną pozycję naszej działalności stanowi również kompleksowa usługa dostaw miałów energetycznych oraz zagospodarowania ubocznych produktów spalania: żużli, popiołów i produktów odsiarczania spalin.
Konkurencyjność w połączeniu z wysokimi standardami świadczonych przez nas usług dają nam dobrą pozycję rynkową mającą wpływ na wzrost wartości naszej spółki dla właściciela.
Gwarantem rozwoju naszej firmy jest kompetentna załoga będąca beneficjentem   naszych inwestycji w kapitał ludzki.
W całym okresie naszego funkcjonowania nasi pracownicy mają duże wsparcie przy podnoszeniu swoich kwalifikacji na studiach, studiach podyplomowych oraz studiach MBA.
W strukturach spółki  działa Laboratorium Ochrony Środowiska, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, posiadające  oddziały w  Opolu, Jeleniej Górze  i w Malborku.
Oferujemy naszym klientom profesjonalne wykonanie:
•    pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych ze źródeł energetycznego spalania paliw,
•    badanie paliw stałych oraz odpadów paleniskowych,
•    pomiarów hałasu w środowisku od instalacji, komunikacyjnego, od maszyn i urządzeń oraz w pomieszczeniach,
•    pomiarów środowiska pracy.
Naszymi klientami są firmy z branży ciepłowniczej, energetycznej, budowlanej, lakierniczej, transportowej, spożywczej, administracji państwowej, dostawcy i dystrybutorzy paliw stałych i ciekłych oraz wielu innych branż.

ECO Logistyka Sp. z o.o. w Opolu została wyróżniona w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014.