Gepardy Biznesu

Dziewiąty bankowy Gepard Biznesu 2015

Bank Spółdzielczy w Staszowie został dziewiątym Gepardem Biznesu 2015 w branży bankowej. Średnia z dynamik trzech wybranych parametrów w latach 2013-2014 wyniosła w nim 24,3 proc. 

Bank Spółdzielczy w Staszowie wysłał swoje dane finansowe za lata 2013-2014, by go ocenić w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił rozwój Banku Spółdzielczego w Staszowie badając dynamikę trzech parametrów: sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z trzech dynamik wyniosła 24,3 proc. To oznacza, że Bank Spółdzielczy w Staszowie  rozwija się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Banku Spółdzielczego w Staszowie w latach 2013-2014
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Suma bilansowa (w tys. zł) 198 410 209 045 5,4
Fundusze własne
(w tys. zł)
19 391 19 577 1,0
Wynik finansowy netto (w tys. zł) 538 896 66,5
Suma dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach 2013-2014 w proc. 72,9
Średnia dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach  2013-2014 w proc. 24,3
 źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie informacji podanych przez Bank Spółdzielczy w Staszowie.