Gepardy Biznesu

Doświadczenie spółki IDEA AUDYT jest kapitałem jej klientów

Od 5 lat budujemy firmę przez podnoszenie jakości świadczonych usług i realizację zamierzeń w oparciu o zmieniające się oczekiwania rynku. Staramy się, aby nasze doświadczenie było również kapitałem naszych klientów,  mówi Teresa Ziętek, Członek Zarządu Idea Audyt Sp. z o.o. w Poznaniu.
IDEA AUDYT Sp. z o.o. w Poznaniu jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem ewidencyjnym 3474.
Jest partnerem w ogólnopolskiej Grupie Audytorskiej ReVision, skupiającej spółki audytorskie i doradcze, która w 2013 roku uplasowała się na 8 miejscu w rankingu firm audytorskich dziennika „Rzeczpospolita”. Jest podmiotem z wyłącznie polskim kapitałem.
Image
„Od 5 lat budujemy firmę przez podnoszenie jakości świadczonych usług i realizację zamierzeń w oparciu o zmieniające się oczekiwania rynku. Staramy się, aby nasze doświadczenie było również kapitałem naszych klientów”,  mówi Teresa Ziętek, Członek Zarządu Idea Audyt Sp. z o.o. w Poznaniu.

IDEA AUDYT Sp. z o.o. w Poznaniu została wyróżniona w VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2013.