Gepardy Biznesu

Dlaczego audyt nie musi być złem koniecznym?

Audyt to jedno z wielu narzędzi wspierających kontrolę przedsiębiorstwa pod kątem jego potencjału technicznego i produkcyjnego, stosowanych procedur czy potrzeb. Piotr Bera, Prezes Zarządu firmy AFT Sp. z o.o. podpowiada, dlaczego warto go przeprowadzać i jakie korzyści się z nim wiążą.

Oprócz audytów wewnętrznych, przeprowadzanych przez samą firmę, możemy się też spotkać z audytami zewnętrznymi. Są one zwykle przeprowadzane przez obecnych lub potencjalnych zleceniodawców, którzy chcą w ten sposób sprawdzić jakość produkowanych wyrobów, skupiając się – inaczej, niż jeszcze kilka lat temu – przede wszystkim na ulepszaniu istniejącego stanu rzeczy (funkcja prewencyjna). Często wiążą się one także z wdrożonymi w firmie certyfikatami czy systemami bezpieczeństwa. „Utrzymanie certyfikatu ISO 9001, określającego ogólne standardy zarządzania jakością, wymusza na firmie przeprowadzanie corocznych audytów  wewnętrznych oraz audytów zewnętrznych co dwa lata” – podkreśla Piotr Bera, Prezes Zarządu firmy AFT Sp. z o.o. „W AFT wdrożyliśmy normy ISO 9001:2008, ISO 14001 a także ISO 3834, co oczywiście wpływa na częstotliwość przeprowadzania audytów. Warto jednak postawić także na inne formy analizy pracy przedsiębiorstwa, gdyż umożliwiają one m.in. odpowiednią kontrolę w rozumieniu normatywnym – weryfikację i walidację wyrobów, co przekłada się z kolei na dostarczanie klientom wyrobów o najwyższych jakościowo parametrach” – dodaje Piotr Bera.

Image

 Piotr Bera, Prezes Zarządu firmy AFT Sp. z o.o. w Poznaniu

Szczególnego znaczenia nabierają także audyty przeprowadzane przez potencjalnego zleceniodawcę. Pozytywny wyniku kontroli daje szansę na dostanie się na listę uznanych dostawców, co z kolei niemal w 100% przekłada się na otrzymanie zapytania ofertowego. To także – poza prestiżem i wzmocnieniem pozycji firmy – okazja do sprawdzenia, czy wszystkie wdrożone mechanizmy działają poprawnie. To jednak nie jedyne korzyści, jaka wynikają z  przeprowadzania audytów.

Każda kontrola to korzyść dla firmy

Poza obowiązkiem audytowania wynikającym z wprowadzonych w przedsiębiorstwie certyfikatów, kluczowym powodem, dla którego przeprowadzane są kontrole, są obowiązujące przepisy prawne. „Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oceny zgodności każdy producent wyrobów budowlanych jest zobowiązany do posiadania zakładowej kontroli produkcji. Wdrożenie systemu zakładowej kontroli produkcji, nierzadko nawet certyfikowanego, jest wymagane niezależnie od tego, czy produkowane wyroby są znakowane symbolem CE pod kątem obowiązujących dyrektyw, czy znakiem budowlanym” – zaznacza Prezes Zarządu AFT Sp. z o.o. Z wprowadzeniem wewnętrznych systemów kontroli jakości wiążą się jednak liczne korzyści. „Przede wszystkim produkty poddawane są szczegółowej weryfikacji i kontroli, co pozwala na jeszcze skuteczniejszą eliminację tych, które są niezgodne z obowiązującymi normami. Zmniejszenie wadliwości produkowanych wyrobów przekłada się na minimalizację liczby reklamacji klientów i tym samym ograniczenie kosztów związanych z obsługą reklamacyjną czy przestojami parku maszynowego” – dodaje prezes Bera. Zakładowa kontrola produkcji istotnie zwiększa też prestiż firmy, pokazując, że jest ona godnym zaufania partnerem w biznesie.  Dodatkowo każdy audyt istotnie usprawnia przedsiębiorstwo oraz potwierdza jego innowacyjność i nowoczesne podejście do podnoszenia jakości produktów. To także dowód na zainteresowanie kierownictwa kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwem pracy, gdyż zdecydowana większość przeprowadzanych kontroli kładzie duży nacisk na zasady związane z BHP i zmniejszeniem wypadkowości.

Image

AFT Sp. z o.o. to nowoczesna firma inżynierska specjalizująca się w doborze, produkcji i dostawach zaworów odcinających, regulacyjnych oraz pomp dla instalacji przemysłowych i komunalnych. Od ponad 25 lat współpracuje jedynie ze sprawdzonymi i docenionymi w całej Europie dostawcami armatury, będąc ich wyłącznym dystrybutorem na polskim rynku. Oferowane przez AFT Sp.z o.o. urządzenia znajdują zastosowanie w wielu polskich i zagranicznych inwestycjach. Wszyscy Klienci korzystający z urządzeń AFT są w stanie poświadczyć terminowość, wysoką jakość dostarczanych rozwiązań, fachowość doradztwa oraz niezawodność wsparcia również na etapie samej eksploatacji.

AFT Sp. z o.o. w Poznaniu  została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w X edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2015, w VIII edycji  Konkursu Efektywna Firma 2015 oraz w III edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2015 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Więcej informacji na temat firmy AFT znaleźć można na stronie www.aft.pl