Gepardy BiznesuInstytutPolskie Brylanty

Demiurg Sp. z o.o. S.K. to Brylant Polskiej Gospodarki i Gepard Biznesu 2020

Demiurg Sp. z o.o. S.K. w Poznaniu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020 i XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 na podstawie wiarygodnych dany finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 142,8 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Wartość rynkowa spółki w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 34,9 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

DEMIURG zajmuje się obsługą inwestycji budowlanej od 2004 roku. Zakres prowadzonych prac przez firmę to generalne wykonawstwo, projektowanie oraz zastępstwo inwestorskie.

Przed rozpoczęcie prac nad inwestycją przygotowuje analizę prawną i administracyjną, określającą możliwości realizacji założeń Inwestora. Następnie sporządza koncepcję architektoniczną oraz szacunkowy koszt inwestycji. Po akceptacji inwestora rozpoczynamy proces projektowy, który obejmuje ekspertyzy, badania, opinie oraz cały proces administracyjny. Celem procesu projektowo-administracyjnego jest realizacja założeń inwestora oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Następna etapem jest sporządzanie projektów wykonawczych, realizacja i uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Podstawowym celem firmy DEMIURG jest zagwarantowanie terminu końcowego i utrzymanie wartości inwestycji tak ważnej dla Inwestora. Posiadając biuro projektowe, jako składnik przedsiębiorstwa, może bardzo szybko dokonywać zmian według potrzeb Inwestora.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w budownictwie spółka stworzyła zespół wykonawczy, z którym szybko, bezproblemowo i konkurencyjnie cenowo wykonuje pełnobranżowe budowy, rozbudowy, przebudowy oraz remonty obiektów. Specjalizuje się w obiektach znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej i obiektach zabytkowych.

Wartością firmy są ludzie, z którymi pracuje od wielu lat i cały czas podnosi ich kwalifikacje zawodowe zarówno w projektowaniu i wykonawstwie .. bo DEMIURG to profesjonalny zespół !!!

DEMIURG był odpowiedzialny za stworzenie na podstawie koncepcji holenderskiego studia MVRDV projektu konstrukcji, projektów branżowych oraz generalne wykonawstwo całej inwestycji budynku Concordia Design Wrocław, który został wyróżniony w międzynarodowym konkursie Building of the year 2021 portalu ArchDaily w kategorii biurowiec.

Zdjęcie Concordia Design Wrocław ze strony http://demiurg.com.pl/

Więcej informacji o firmie pod adresem: http://demiurg.com.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu  #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy  #gepardbiznesu #businessgepard #NajpiękniejszyBudynek2021  #WłaścicielNajpiękniejszegoBudynku2021 #ProjektantNajpiękniejszegoBudynku2021 #ArchitektNajpiękniejszegoBudynku2021 #WykonawcaNajpiękniejszegoBudynku2021 #BeautifulBuilding2021 #ModernBusinessClub #europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu  #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

W lutym 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 85 187 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 100 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.