Klub

Dariusz Kasjaniuk został członkiem Klubu Nowoczesnego Biznesu

Dariusz Kasjaniuk, Prezes Zarządu JDS Consulting sp. z o.o. sp.k. w Warszawie, został członkiem Klubu Nowoczesnego Biznesu.

Firma JDS Consulting  jest od 10 lat obecna na rynku doradczym. Zdobyła w tym czasie zaufanie wielu Klientów, których wspierała i wspiera w działaniach w zakresie obsługi korporacyjnej, obrotu gospodarczego, nowych technologii, własności intelektualnej, zamówień publicznych i działalności leczniczej.

Działania podejmowane przez nią optymalizują środki ponoszone przez jej Klientów w obsługiwanych obszarach i pozwalają na odciążenie zasobów oraz skoncentrowanie się na realizacji głównych celów biznesowych.

www.jds.com.pl
www.dane-osobowe.com