Aktualności

Co czwarty inwestor spotkał się z nieprawidłowym montażem stolarki budowlanej!

Zdecydowana większość inwestorów indywidualnych przywiązuje obecnie wagę do prawidłowej instalacji stolarki budowlanej, jednocześnie co czwarty z nich zetknął się z niefachowym wykonaniem tych prac. Ponad połowa ankietowanych zastosowała lub rozważa zastosowanie w swojej inwestycji „ciepłego montażu”. To tylko niektóre dane z najnowszego badania zrealizowanego w ramach kampanii edukacyjnej „DOBRY MONTAŻ”.
Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Związku POiD przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, wśród inwestorów, którzy od 2015 roku dokonali zakupu stolarki budowlanej lub planują jej zakup do końca 2017 roku. Prezentuje ono dane m.in. na temat tego, jakie czynniki wpływają na wybór stolarki budowlanej wśród badanej grupy. W pierwszej kolejności odbiorcy poszukują informacji na temat cen produktów. W dalszej części procesu zakupowego cena traci jednak na znaczeniu na rzecz jakości, którą ankietowani wskazali, jako najważniejsze kryterium wyboru. Drugi pod względem ważności czynnik stanowią parametry techniczne danego wyrobu. Oznacza to, że inwestorzy są coraz bardziej świadomi, że wybór dobrej jakości produktu przekłada się na późniejszą satysfakcję z jego użytkowania.
Równie ważny, jak sam produkt jest jego odpowiedni montaż. Przywiązywanie wagi do prawidłowej instalacji stolarki budowlanej zadeklarowało 85,9% ankietowanych. Jednocześnie z niefachowym montażem tego typu rozwiązań spotkał się co czwarty badany (24,2%), a aż 76,3% osób z tej grupy złożyło reklamację. Niewłaściwa instalacja dotyczyła najczęściej: nieodpowiedniego osadzenia stolarki, jej nieestetycznego zamontowania i nieszczelności w przypadku okien.
Z badania wynika również, że tylko co piąty inwestor indywidualny deklaruje znajomość współczynnika przenikania ciepła „U”. Zgodną z rzeczywistością definicję tego współczynnika podało jednak jedynie 16,7% badanych. Ciekawe wnioski płyną także z ilości osób, które już zastosowały lub rozważają zastosowanie tzw. „ciepłego montażu”. Jest to ponad połowa ankietowanych (52,1%). Jednocześnie w sposób przeciwny odpowiedziało 47,9% ankietowanych, którzy jako powody swojej decyzji podawali przede wszystkim brak znajomości tej techniki.
Celem badania było pozyskanie wiedzy na temat procesu decyzyjnego inwestorów indywidualnych w zakresie zakupu stolarki budowlanej, znajomości wśród nich zagadnień związanych z montażem tych wyrobów i rozpoznawalności kampanii „DOBRY MONTAŻ”. W ramach tej, realizowanej od 2014 roku przez Związek POiD akcji edukacyjnej, do odbiorców dociera przekaz, że inwestycja dobry produkt powinna być połączona z jego prawidłową instalacją. Zarówno kampania, jak i sam jej logotyp „DOBRY MONTAŻ” są znane średnio co czwartemu ankietowanemu. Wyniki badania pokazują, że obrany przez Związek POiD i zaangażowane w „DOBRY MONTAŻ” firmy, kierunek aktywności jest słuszny. Jednocześnie potrzebna jest dalsza promocja prawidłowego montażu stolarki budowlanej i intensyfikacja działań edukacyjnych tak, aby dotarły one do jak największej liczby odbiorców.
***
Ogólnopolska kampania edukacyjna „DOBRY MONTAŻ” to organizowana przez Związek POiD akcja, promująca wśród inwestorów indywidualnych ideę prawidłowej instalacji wyrobów stolarki budowlanej. Partnerami „DOBREGO MONTAŻU” są firmy: AIB, Anwis, FAKRO, GERDA, Hörmann, Klimas Wkręt-met, POL-SKONE, Porta KMI Poland, PROLINE, Soudal, Stolbud Koronea i Yawal.