Wyróżnieni

Centrum Finansowe S.A. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2023

Centrum Finansowe S.A. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2023, XVI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2023, XVI edycji Konkursu Efektywna Firma 2023 i XI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2023.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2021-2022 wyniosła w jej przypadku 27,9 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2023.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2021-2022 osiągnął poziom 41,5 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2023. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2023.

Wartość rynkowa spółki w grudniu 2023 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 68 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2023.

Informacje o firmie są w poniższym artykule Anny Nolbrzak-Jasińskiej, współpracującej z Centrum Finansowym.

Centrum Finansowe SA oferuje kompleksowe usługi windykacyjne

Centrum Finansowe S.A. w Warszawie jest spółką windykacyjną działającą na polskim rynku od 2008 r. Przez kilkanaście lat aktywności, spółka zyskała nie tylko doświadczenie, lecz także zaufanie klientów, stając się renomowanym partnerem w obszarze zarządzania wierzytelnościami.

Jednym z kluczowych momentów w historii spółki było otrzymanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w marcu 2011 roku na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego. To wydarzenie potwierdziło wysoką jakość świadczonych usług i zdolność firmy do spełniania rygorystycznych norm regulacyjnych.

W kolejnym kroku, 6 grudnia 2011 roku, Centrum Finansowe SA zadebiutowała na alternatywnym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych NewConnect, co było nie tylko dowodem na stabilność finansową, ale także świadectwem transparentności działań firmy.

Centrum Finansowe SA oferuje kompleksowe usługi windykacyjne, obejmujące wszystkie etapy zarządzania wierzytelnościami. Firma skupia się nie tylko na prowadzeniu windykacji polubownej, lecz również na monitorowaniu zobowiązań finansowych na etapie przedwindykacyjnym. To podejście pozwala na skuteczne eliminowanie problemów zadłużeniowych w możliwie najmniej inwazyjny sposób. Spółka prowadzi także postępowania sądowe i egzekucyjne, świadcząc kompleksowe usługi na wszystkich etapach procesu. Dzięki wysoko wyspecjalizowanej kadrze, Centrum Finansowe SA efektywnie zarządza wierzytelnościami zarówno masowymi, jak i indywidualnymi, z sektora bankowego i pozabankowego.

Różnorodność obsługiwanych wierzytelności, obejmująca zarówno sprawy korporacyjne, zabezpieczone, jak i masowe, podkreśla elastyczność i wszechstronność Centrum Finansowego SA. Firma zdaje sobie sprawę, że każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, dlatego dostosowuje swoje strategie do specyficznych potrzeb klientów.

Centrum Finansowe S.A. w minionym roku po raz kolejny została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 i XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 oraz znalazła się w prestiżowym gronie Diamentów Forbesa 2023, tj. firm o największym wzroście wartości przedsiębiorstwa.

W 2024 roku spółka planuje umocnić swoją pozycję na rynku obrotu wierzytelnościami. Zamierza to zrealizować przez zakup nowych pakietów wierzytelności, rozszerzenie usług skierowanych do banków, zwiększanie efektywności procesów operacyjnych oraz rozwój narzędzi informatycznych.

Spółka Centrum Finansowe SA to doświadczony i profesjonalny partner na rynku zarządzania wierzytelnościami. Jej historia sukcesu, zróżnicowana oferta usług oraz indywidualne podejście do klientów sprawiają, że firma cieszy się zaufaniem na rynku finansowym. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i wyspecjalizowanej kadrze ekspertów, Centrum Finansowe SA kontynuuje rozwój, świadcząc usługi na najwyższym poziomie.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej https://cfsa.pl/

#europejskafirma.pl #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy firm w Poslce. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w grudniu 2023 r.

C/Z: 9,1

C/WK: 1,11

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z grudnia 2023 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w grudniu 2023 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2022 r. i wskaźnika C/Z w grudniu 2023 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2022 r. i wskaźnika C/Wk w grudniu 2023 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w grudniu 2023 r.

Autor: Jerzy Krajewski