Efektywna Firma

Buchalter Skłodowscy sp. j. w Markach jest Efektywną Firmą 2015

Buchalter Skłodowscy sp. j. w Markach jest Efektywną Firmą 2015.  Została  bowiem wyróżniona VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015.

Buchalter Skłodowscy sp. j. w Markach wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 5 proc.  To oznacza, że Buchalter Skłodowscy sp. j. w Markach rozwija się, ale nie na tyle  dynamicznie, by zdobyć wyróżnienie w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015, w której wymagana jest dynamika minimum 10 proc.
Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 39 proc., a to oznacza, że Buchalter Skłodowscy sp. j. w Markach działa tak efektywnie, że została wyróżniony w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015 i może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Wyniki finansowe Buchalter Skłodowscy sp. j. w Markach
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 5167 5162 0
Zysk netto w tys. zł 1925 2094 9
Kapitał własny w tys. zł 9900 10662 8
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 16
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 5
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 37
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 41
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 78
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 39

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Buchalter Skłodowscy sp. j. w Markach

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.