InstytutPolskie Brylanty

Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Branży Rolnej

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2018 r. zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 uzyskało 57 firm branży rolnej, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 100 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dziesięć lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych  przez wywiadownię InfoCredit, która pozyskała z Krajowego Rejestru Sądowego i przekazała dane finansowe 61 112 polskich przedsiębiorstw.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

Firmy wymienione w poniższym  rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2017 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2017, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

 Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki, zaprojektowana w 2017 r. przez Ulan Art.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Branży Rolnej
Lp. Nazwa firmy Siedziba firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. Średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2014 i 2015 r. w proc.
1 Agencja Nieruchomości Rolnych Warszawa 14524 -35,1 19,7
2 AGRI PLUS Sp. z o.o. Poznań 2428 44,2 7
3 TOP – FARMS Sp. z o.o. Poznań 957 11,7 603,2
4 Grupa Hajduk Sp. z o.o. Podłoże Do Pieczarek sp.k. Sława 897 63,5 46,4
5 Poland Fur Production Sp. z o.o. Leszczno 841 94,3 34,6
6 FERMY DROBIU WOŹNIAK Sp. z o.o. Żylice 794 163,2 1,4
7 BIOAGRA – OIL S.A. Tychy 659 149,7 3,9
8 TOP FARMS WIELKOPOLSKA Sp. z o.o. Czempiń 550 36,7 28,9
9 Spółdzielcza Agrofirma Witkowo Witkowo Pierwsze 536 4,1 9,9
10 Ziemia Pomorska Sp. z o.o. Ostrowiec 524 1355,3 401,2
11 POLDANOR S.A. Przechlewo 440 -33,2 3,6
12 DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Kościan 432 55,9 14,8
13 Przeds. Produkcyjno – Usługowe i Wdrożeń Bioterol Sp. z o.o. Brzezinki 330 6414,3 555,4
14 Kombinat Rolny Szestno Sp. z o.o. Mrągowo 306 11,3 48,7
15 Park Drobiarski Sp. z o.o. Śmiłowo 301 108,4 7,2
16 Danhatch Poland S.A. Stary Widzim 248 59,5 6,8
17 Unikost sp.j. U. Sztandera A. Gajowniczek Gołąbek 246 41,1 28,4
18 AGRI PLUS Wielkopolska S.A. Konarzewo 239 144,8 36,4
19 GRELAVI S.A. Olsztyn 231 155,9 7,8
20 FERMA KRĄPLEWICE Sp. z o.o. Poznań 229 255,8 15,6
21 Polana Sp. z o.o. Żelimucha 213 186 16,4
22 Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. Kietrz 213 -59,9 14,6
23 Jedność Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rów 210 313,2 82,7
24 OSI Poland Foodworks Sp. z o.o. Warszawa 206 40,5 2,8
25 AGRO- LAND MAREK RÓŻNIAK Śmielin 196 115,7 11,9
26 Gaja Polska Sp. z o.o. Koronowo 196 2379,4 140,9
27 ROLNYVIK Sp. z o.o. Barciany 187 26,2 29,2
28 Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. Siechnice 177 167,9 8,1
29 Ranecki Agrotechnika Sp. z o.o. Bronów 175 3101 74
30 FUNGIS Sp. z o.o. Maków 171 20 16,3
31 Tojan Sp. z o.o. Lubań 170 2155,3 375,6
32 AGRO – SKANDAWA Sp. z o.o. Barciany 165 -2,1 29,6
33 Rolnicza Korporacja Spółdzielcza w Czempiniu Piechanin 163 198,3 37,2
34 POLHOZ Sp. z o.o. Szymankowo 161 16,2 7,6
35 KWS LOCHOW POLSKA Sp. z o.o. Kondratowice 158 75,7 9,8
36 GRASO Zenon Sobiecki Starogard Gdański 149 107,5 10
37 Wytwórnia Podłoża Zastępczego Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna Kołodziejowy Grąd 139 1,1 13,5
38 Gospodarstwo Rolne w Lubominie Sp. z o.o. Lubomino 136 656,7 74,9
39 Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z Siedzibą w Tulcach Sp. z o.o. Tulce 134 19,3 14,3
40 Awra Sp. z o.o. Świeca 132 168,7 7,8
41 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Jarosława Dąbrowskiego Swarzędz 131 1296,1 39,9
42 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Rzymianach Rzymiany 127 6481 652,3
43 Agro-Pool-Prima Sp. z o.o. Warszawa 126 139 13,6
44 CM Agropol Sp. z o.o. Tywica 125 170,4 15,9
45 Małgorzata Kasperska-Stec Wytwarzanie Podłoża Pod Uprawę Pieczarek Łask 116 7 25,5
46 Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Bądecz 114 -8 20,5
47 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Przełom Mikołów 113 80,7 26,8
48 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Regulicach Regulice 112 648,4 93,4
49 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. Tadeusza Kościuszki Psarskie 111 981,2 526,1
50 HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR Strzelce 111 -8,7 8
51 Allflex Polska Sp. z o.o. Psary Małe 109 296,4 4,4
52 AGRO – FUNDUSZ MAZURY Sp. z o.o. Barciany 109 67,1 24,8
53 PERKUN Sp. z o.o. Przeds. Rolne Giżycko 107 983,2 179,5
54 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. Przyszłość w Starych Bogaczowicach Stare Bogaczowice 106 58,5 17,5
55 Plantacja nad Tanwią Sp. z o.o. Olchowiec 105 196,5 37,6
56 Przeds. Produkcji Rolnej Agrifarm Sp. z o.o. Śmiłowo 104 4,7 4,8
57 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Niemodlin 104 29,9 29,1

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię  InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz firm InfoCredit spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2014-2015,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys zł w 2015 roku,

3. Dodatni kapitał własny w 2015 r.,

4. Zysk netto w 2015 r.,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2015 r.:  C/Z:  22,7, a  C/WK: 1,36.

W końcu   marcu 2016 r.:  C/Z:  41,5, a  C/WK: 1,2.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2015 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2015 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2015 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2015 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016. Według wskaźników giełdowych z końca marca 2016 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2016 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2015 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2016 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2015 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2016 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016.