InstytutPolskie Brylanty

Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Branży Informatycznej

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2018 r. zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 uzyskało 78 firm branży informatycznej, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 100 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dziesięć lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych  przez wywiadownię InfoCredit, która pozyskała z Krajowego Rejestru Sądowego i przekazała dane finansowe 61 112 polskich przedsiębiorstw.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

Firmy wymienione w poniższym  rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2017 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2017, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

 Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki, zaprojektowana w 2017 r. przez Ulan Art.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Branży Informatycznej
Lp. Nazwa firmy Siedziba firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. Średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2014 i 2015 r. w proc.
1 Asseco Poland S.A. Rzeszów 8483 23,4 20,8
2 IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. Wrocław 2559 2051,5 8,6
3 IBM POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 2042 100 7,5
4 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. Warszawa 1965 103,1 19
5 ComArch S.A. Kraków 1671 75,1 6,7
6 MICROSOFT Sp. z o.o. Warszawa 1251 139,5 12,3
7 Capgemini Polska Sp. z o.o. Warszawa 1205 64,2 6,7
8 Biuro Informacji Kredytowej S.A. Warszawa 1167 111,5 29
9 Atos Global Delivery Center Polska Sp. z o.o. S.K. Warszawa 1137 250,1 8
10 Asseco Business Solution S.A. Lublin 875 68 20,9
11 COMP S.A. Warszawa 829 138,8 3,2
12 HSBC SERVICE DELIVERY (POLSKA) Sp. z o.o. Kraków 674 128 9,7
13 UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o. Zabierzów 552 8,4 11,2
14 Intel Technology Poland Sp. z o.o. Gdańsk 544 0,1 6,6
15 ATSI S.A. Zabierzów 526 545,8 23,4
16 AAT Sp. z o.o. Kraków 476 306,5 297,7
17 Grupa Interia.Pl Sp. z o.o. S.K. Kraków 475 74,7 20
18 SII Sp. z o.o. Warszawa 473 74,2 9,6
19 ACCENTURE Sp. z o.o. Warszawa 465 21,7 5,4
20 AIUT Sp. z o.o. Gliwice 449 44,8 13,2
21 Sunrise System Sp. z o. o. S.K. Poznań 435 98,7 53,6
22 LiveChat Software S.A. Wrocław 406 228,7 53,4
23 Getresponse Sp. z o.o. Gdańsk 349 34,6 17,3
24 Cisco System Poland Sp. z o.o. Warszawa 343 66,8 6,4
25 Mikronika Badawczo – Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki Poznań 332 64,7 12,3
26 Cloud Technologies S.A. Warszawa 330 204,8 48,8
27 Trecom S.A. sp.k. Warszawa 329 346,1 6,8
28 SAP POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 328 -11,1 5,7
29 Coig S.A. Katowice 307 44,2 15,8
30 Sabre Polska Sp. z o.o. Kraków 305 92,8 4,8
31 Dreamlab Sp. z o.o. Kraków 303 283,6 29,8
32 ATT S.A. Zabierzów 298 138,8 33,1
33 IT Kontrakt Sp. z o.o. Wrocław 291 66,2 10,6
34 11 Bit Studios S.A. Warszawa 290 136,6 54,2
35 IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o. Kraków 278 104,4 5,3
36 ATENDE S.A. Warszawa 247 147,5 3,6
37 Bravura Solutions Polska Sp. z o.o. Warszawa 245 177,3 19,7
38 iQor Global Services Poland Spółka z o.o. Bydgoszcz 234 -62,2 11
39 Cubiware Sp. z o.o. Warszawa 227 55,6 42,5
40 Lingaro Sp. z o.o. Warszawa 220 276,2 14,5
41 Farmaprom Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Kraków 219 88,4 56,8
42 ITELLIGENCE Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne 213 101,2 10,4
43 FORCOM Sp. z o.o. Poznań 209 7,4 12,4
44 Autovista Polska Sp. z o.o. Warszawa 205 68 46,6
45 Selena Marketing International Sp. z o.o. Wrocław 190 18,3 38,8
46 ORACLE POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 174 133,6 0,7
47 Advatech Sp. z o.o. Wrocław 164 43,7 3,4
48 Macrologic S.A. Warszawa 160 58,6 13
49 KOMSTER Sp. z o.o. Warszawa 153 132,1 32,5
50 Infinite Sp. z o.o. Lublin 151 22,3 22,1
51 Exorigo Upos Sp. z o.o. Warszawa 148 7,6 7,4
52 Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. Warszawa 143 67 11,3
53 Gft Poland Sp. z o.o. Łódź 140 415,4 4,7
54 BLUE MEDIA S.A. Sopot 140 38,4 1,1
55 Genpact Poland Sp. z o.o. Lublin 139 81,1 20,6
56 IMS Health Technology Solutions Poland Sp. z o.o. Warszawa 138 9,8 9,5
57 Stimo Niedzielski S.J. Krosno 137 9,7 25,9
58 KASPERSKY LAB POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 135 77,3 20,5
59 AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Warszawa 134 28,8 29,4
60 S & T Services Polska Sp. z o.o. Warszawa 132 281,4 1,7
61 ABB Business Services Sp. z o.o. Warszawa 132 227827,6 2,2
62 Naviexpert Sp. z o.o. Poznań 132 308,4 28,6
63 Codilime Sp. z o.o. Warszawa 132 141,7 34,4
64 P & A Credit Agency Sp. z o.o. sp.k. Warszawa 130 115,7 71,4
65 Centrum Informatyki ZETO S.A. Białystok 129 190,9 3,8
66 Impaq Sp. z o.o. Warszawa 123 143 10,6
67 Nordic Consulting & Development Company S.A. Szczecin 121 300,3 28,3
68 Newind S.A. Wrocław 119 193,8 3,3
69 Networks! Sp. z o.o. Warszawa 114 34 1,9
70 Comtegra S.A. Warszawa 110 107 4,6
71 Bluesoft Sp. z o.o. Warszawa 110 84,3 10,2
72 SOFTMAN S.A. Piaseczno 106 188,4 25,7
73 Fortress Gaming Technologies S.A. Zabierzów 103 270,1 28,2
74 Grupa Astor Sp. z o.o. sp.k. Kraków 103 41,4 34,4
75 RST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Świdnica 102 214,1 19,1
76 ALMA S.A. Poznań 102 1352,2 3,3
77 TRANSITION TECHNOLOGIES S.A. Warszawa 101 30,9 4,5
78 Inelo Sp. z o.o. S.K. Bielsko-Biała 100 1,5 22,3

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię  InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz firm InfoCredit spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2014-2015,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys zł w 2015 roku,

3. Dodatni kapitał własny w 2015 r.,

4. Zysk netto w 2015 r.,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2015 r.:  C/Z:  22,7, a  C/WK: 1,36.

W końcu   marcu 2016 r.:  C/Z:  41,5, a  C/WK: 1,2.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2015 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2015 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2015 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2015 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016. Według wskaźników giełdowych z końca marca 2016 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2016 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2015 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2016 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2015 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2016 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016.