Wyróżnieni

BmB Santech Sp. z o.o. sp.k. to Gepard Biznesu 2022

BmB Santech Sp. z o.o. sp.k. w Gdańsku została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 11,2 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2022.

Przedsiębiorstwo działalność rozpoczęło od wykonywania małych remontów w pomieszczeniach na terenie Akademii Medycznej w Gdańsku i innych tego typu obiektach. Następnie zdobywając coraz większe doświadczenie i inwestując w systematyczne szkolenia załogi oraz nowoczesny sprzęt realizowało coraz większe inwestycje zarówno dla potrzeb firm ciepłowniczych jak również przemysłu farmaceutycznego, paliwowego czy też infrastruktury miejskiej.

Inwestując w szkolenia załogi oraz nastawiając się na tworzenie „Firmy z Jakością” przedsiębiorstwo BmB Santech systematycznie potwierdzało wytyczony kierunek poprzez uzyskanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie wszystkich warunków wymaganych dla Zapewnienia Usług wg normy ISO 9001-2000 a w roku 2005 uzyskało Uprawnienia UDT do remontów i modernizacji stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych do materiałów trujących, żrących i do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przemysłowych i technologicznych.

Zdjęcie ze strony http://www.bmbsantech.pl

Firma zrealizowała wiele inwestycji o szczególnym znaczeniu między innymi modernizację systemów ciepłowniczych miasta Gdańska, Gdyni, Kościerzyny, Redy, Malborka, Piły, Wejherowa, Starogardu Gdańskiego oraz na terenie Stoczni Marynarki Wojennej i Portu Wojennego w Gdyni jak również w zakresie przebudowy systemów drogowych Gdańska .

W następnych latach firma kontynuowała modernizację systemów ciepłowniczych na terenie Polski północnej oraz była podwykonawcą prac instalacyjnych na budowie Parku Naukowo-Technologicznego i sieci ciepłowniczej dla potrzeb Portu Lotniczego w Gdyni oraz rozpoczęła montaż instalacji kanalizacji deszczowej i sieci ciepłowniczej w ramach budowy pierwszego w Polsce tunelu przejezdnego pod rzeką Martwą Wisłą w Gdańsku.

Więcej informacji o firmie pod adresem http://www.bmbsantech.pl

#europejskafirma.pl #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski