Dla ZdrowiaGepardy Biznesu

Błonie – Miasto Przyjazne Firmom 2016

Spośród 40 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu w kwietniu 2017 r.,  tytuł Gepard Biznesu 2016 uzyskało 27 firmy z siedzibą w Błoniu, bo ich wartość rynkowa  wzrosła o więcej niż 10 proc. Ich dynamiczny rozwój zapewnił wyróżnienie również miastu Błonie, bo zyskało dzięki temu tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2016.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm według wartości rynkowej w okresie marzec 2014 – marzec 2016 według metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.

Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  a wartość ich kapitału była dodatnia.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej dynamicznych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2016.

Image

 Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy z rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2016 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2016 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc  nie ściągać z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Instytut Europejskiego  Biznesu  od 2007 r. prowadzi też Konkurs Samorząd Przyjazny Firmom, którego celem jest promowanie miast, gmin, powiatów, województw i urzędników samorządowych wspierających rozwój firm na swoim terenie.

W X edycji Konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 2016 za Samorząd Przyjazny Firmom 2016  uznajemy miasta, w których  jest minimum 20 firm wyróżnionych w konkursie Gepardy Biznesu 2016 oraz  jest tam minimum 10 Gepardów Biznesu 2016 na 10 tysięcy mieszkańców.

Image

 

Nowa statuetka Konkursu  Samorząd Przyjazny Firmom, która będzie wręczana przez przedsiębiorców wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. To kwiat niezapominajki, symbol przyjaźni.

W Błoniu jest 27 Gepardów Biznesu 2016 i 22,5 Gepardów Biznesu 2016 na 10 tysięcy mieszkańców (Błonie w końcu czerwca 2016 r. liczyło 12 tysięcy mieszkańców).

To znaczy, że Błonie zdobyło tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2016.

Błonie może bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2016 publicznie na wszystkich nośnikach.

Gepardy Biznesu 2016 z siedzibą w Błoniu
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2014 r. w tys. zł Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.  w tys. zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2016 w proc.
1 ATE Technology Sp. z o.o. 842 19615 2228
2 Dawtona Frozen Sp. z o.o. 45266 278027 514
3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe Polvita Sp. z o.o. 26799 159249 494
4 Z.P.O.W.Milejów Sp. z o.o. 11359 60591 433
5 Integart Systems IBMT Sp. z o.o. S.K. 213 1106 418
6 Vesta Polska sp. z o.o. 1170 4765 307
7 EFEKT PLUS Sp. z o.o. 619 2504 304
8 Poltraf Sp. z o.o. 16176 49643 207
9 Camdivision Sp. z o.o. 9919 28945 192
10 Reiner Polska Sp. z o.o. 4537 13221 191
11 Gaz Sp. z o.o. 14612 42232 189
12 Clinico Medical Sp. z o.o. 171595 465750 171
13 Hipo P.G. Gołda sp. j. 18664 43767 134
14 Preskpol Sp. z o.o. 3046 6973 129
15 Animi Sp. z o.o. 2457 5494 124
16 JAWORSKI S.J. Suszarnia Warzyw 189486 422544 123
17 Bottcher Polska Sp. z o.o. 10145 22079 118
18 SE-MAR S.J. 11048 22978 108
19 WERIT POLSKA Sp. z o.o. 5911 12111 105
20 PEKAES S.A. 321607 521851 62
21 GT-TRANS Polska Sp. z o.o. 29129 46848 61
22 Emar Samoraj i Spółka Sp. J. 36505 56923 56
23 Control System Engineering Sp. z o.o. S.K. 3520 5393 53
24 PPHU KONRAD S.J. Bolesław Kalinowski, Małgorzata Kalinowska 5497 8164 49
25 Ropa Polska Sp. z o.o. 37219 54687 47
26 Ostrowski Handel Internetowy Sp. z o.o. 1576 2144 36
27 Mefa Sp. z o.o. 2081 2730 31

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie biznesowe InfoCredit i Bisnode.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz firm InfoCredi i Bisnode spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2016 r.:  C/Z:  38,1, a  C/WK: 1,2.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2016
Opis liczenia wartości rynkowej
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016. Według wskaźników giełdowych z końca marca 2016 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2016 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2016 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2016 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016.