Wyróżnieni

Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa to Brylant Polskiej Gospodarki 2022

Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 50,7 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Zasoby Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej położone są w malowniczej zachodniej części miasta, a ich walory podkreśla bliskość Beskidów, które można podziwiać z niemal każdego budynku. Osiedla zlokalizowane są poza centrum miasta, ale z dogodnym dojazdem, co stanowi korzystne warunki do zamieszkania.

Na terenach zarządzanych przez Beskidzką Spółdzielnię Mieszkaniową znajdują się dwa osiedla mieszkaniowe:

  • Osiedle Słoneczne, położone w obrębie ulic ? Skośnej, Michałowicza, Siemiradzkiego, Mireckiego, Browarnej, Grottgera, Drzymały, Damrota, Braci Gierymskich, Malczewskiego, Pułaskiego, Poprzecznej i Reja
  • Osiedle Beskidzkie, położone w obrębie ulic: Sterniczej, Andrychowskiej, Goleszowskiej, Skoczowskiej, Wadowickiej i Suskiej.

Zdjęcie ze strony https://bsmbb.bielsko.pl

Jednym z podstawowych celów działań zarządu spółdzielni jest utrzymanie w należytym stanie zasobów mieszkaniowych. Cel ten jest stale realizowany przez aktywną politykę remontową i termomodernizacyjną. Zarząd podejmuje szereg działań zmierzających do usprawnienia i ułatwienia codziennego życia mieszkańców. Kładzie duży nacisk na rozbudowę i remonty istniejących miejsc postojowych, budowę nowych parkingów, przebudowę infrastruktury technicznej, budowę dróg pożarowych (traktów pieszo – jezdnych), placów zabaw oraz ogólną poprawę estetyki i bezpieczeństwa na osiedlach. Wykonano również podjazdy ułatwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych. Nie tylko docieplono i odnowiono elewacje budynków, ale zadbano również o estetykę osiedli i spółdzielcze tereny zielone, o które dbają również sami mieszkańcy.

Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa stara się zabezpieczać wszystkie potrzeby swoich mieszkańców, stale rozszerza działalność społeczno-kulturalną skoncentrowaną w Osiedlowym Centrum Kultury „Pegaz-Aleksander” przy ul. Braci Gierymskich 5 w Bielsku-Białej. Osiedlowe Centrum Kultury prowadzi różnorodne zajęcia kulturalne, oświatowe, wychowawcze oraz sportowe, a także ma wpływ na integrowanie się osiedlowej społeczności. Oferta programowa stale dostosowywana jest do rosnących potrzeb dzieci i młodzieży, a także osób starszych i niepełnosprawnych. W życiu kulturalnym osiedli aktywnie uczestniczą Kluby Seniorów, w których spotykają się osoby starsze i samotne. Kluby Seniora, przez swoje wyszukane oferty, stwarzają możliwości realizacji marzeń, wyzwalają skryte przez długie lata talenty, na które nigdy nie starczało czasu. Jest to wartościowa forma zagospodarowania wolnego czasu.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej : https://bsmbb.bielsko.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #JerzyKrajewski #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy firm w Polsce. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: #Jerzy Krajewski