Efektywna Firma

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach to Efektywny Bank 2017

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach działa tak efektywnie, że został wyróżniony w X edycji Konkursu Efektywny Bank 2017 przez Instytutu Europejskiego Biznesu i może używać tytułu Efektywna Bank 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach wysłał swoje dane finansowe, by go ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował  stosunek zysku netto do przychodów w latach 2014 i 2016.  Jego średnia w tych latach wyniosła 23,1 proc., a to oznacza, że  Bank Spółdzielczy w Sierakowicach działa tak efektywnie, że został wyróżniony w X edycji Konkursu Efektywny Bank 2017 i może używać tytułu Efektywny Bank 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Wyniki finansowe Banku Spółdzielczego w Sierakowicach
Rok 2014 2016
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 12436 11175
Zysk netto w tys. zł 2954 2511
Kapitał własny w tys. zł 25120 29857
Wartość księgowa w tys. zł 28 074 32 368
Efektywność w proc. 23,8 22,5
Suma efektywności  w latach 2014  i 2016 w proc. 46,2
Średnia efektywność w latach 2014 i 2016 w proc. 23,1

źródło: Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie danych przekazanych przez  Bank Spółdzielczy w Sierakowicach