Efektywna FirmaGepardy BiznesuMocna Firma

Bank Spółdzielczy w Oławie jest Mocnym Bankiem Godnym Zaufania 2017

Bank Spółdzielczy w Oławie  jest Mocnym Bankiem Godnym Zaufania 2017.  Został  bowiem wyróżniony w XII edycji Konkursu Gepardy Biznes 2017 i  X edycji Konkursu Efektywny Bank 2017, a to oznacza, że jest też laureatem V edycji Programu Promocyjnego Mocny Bank Godny Zaufania 2017.

Bank Spółdzielczy w Oławie  wysłał swoje dane finansowe, by go ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jego rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 10,3 proc.  To oznacza, że  Bank Spółdzielczy w Oławie rozwija się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w XII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2017 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

 Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2015-2016.  Jego średnia w tych latach wyniosła 12 proc., a to oznacza, że  Bank Spółdzielczy w Oławie działa tak efektywnie, że został wyróżniony w X edycji  Konkursu Efektywny Bank 2017 i może używać tytułu Efektywna Bank 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Europejskiego Biznesu, bank wyróżniony tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywny Bank zasługuje też na miano Mocny Bank Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.

Image

Statuetka Programu Promocyjnego Mocny Bank Godny Zaufania. Jej głównym elementem są złączone ręce pracowników i partnerów biznesowych, tworzące mocne ogniwo gospodarki. Ręce wykonane są z mocnego metalu.

Bank Spółdzielczy w Oławie  został więc też laureatem V edycji Programu Promocyjnego Mocny Bank Godny Zaufania 2017 i może używać tytułu Mocny Bank Godna Zaufania 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Wyniki finansowe  Banku Spółdzielczego w Oławie
Rok 2015 2016 Dynamika w proc.
Przychody  w tys. zł 20923 23026 10,1
Zysk netto w tys. zł 2078 2444 17,6
Kapitał własny w tys. zł 41094 44499 8,3
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016 36,0
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016 12,0
Stosunek zysku netto do przychodów w 2015 r. w proc. 9,9
Stosunek zysku netto do przychodów w 2016 r. w proc. 10,6
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016 w proc. 20,5
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016  w proc. 10,3
źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2015-2016, podanych przez Bank Spółdzielczy w Oławie