AktualnościŚwiatowa Firma

Bank Pekao S.A. jeszcze mocniej wspiera firmy w międzynarodowej ekspansji

Bank Pekao S.A. podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą udziału w Programie Akredytyw Eksportowych. Program pozwala Pekao potwierdzać akredytywy eksportowe do krajów o podwyższonym ryzyku. Dzięki temu, Bank jeszcze mocniej będzie mógł wspierać polskie firmy w ekspansji na rynkach zagranicznych.

Podpisana w środę 10 stycznia 2018 r. umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umożliwi awizowanie akredytyw eksportowych na rynki o podwyższonym ryzyku, dzięki przejęciu przez BKG ryzyka banku zagranicznego. Program Akredytyw Eksportowych rozszerzy możliwości potwierdzania akredytyw przez Bank Pekao swoim klientom.

Akredytywa eksportowa jest zobowiązaniem banku importera do zapłaty określonej kwoty w zamian za przewidziane w treści akredytywy dokumenty. Jeżeli dokumenty są poprawne, to wypłata pieniędzy klientowi jest gwarantowana nawet jeżeli importer okaże się niewypłacalny lub odmówi zapłaty. Program Akredytyw Eksportowych pozwala potwierdzać akredytywy nawet z banków działających w krajach o podwyższonym ryzyku.

Program Akredytyw Eksportowych jest idealnym narzędziem, abyśmy jako Bank Pekao jeszcze lepiej mogli wspierać naszych klientów, tam gdzie do tej pory ze względu na podwyższone ryzyko było to utrudnione. Po gwarancjach de minimis jest to kolejny etap świetnie układającej się współpracy na rzecz polskich przedsiębiorstw pomiędzy bankiem rozwojowym, jakim jest BGK, a bankiem komercyjnym, czyli Pekao S.A.- powiedział Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Małych i Średnich Firm.

Bank Pekao w 2017 roku utrzymał ponad 18% udziału rynkowy pod względem kwoty awizowanych akredytyw eksportowych. Awizował akredytywy otrzymane z ponad 50 krajów na całym świecie. Główne kierunki eksportu klientów Pekao to: Pakistan, Indie, Chiny, Bangladesz i Tajlandia.

Dla dużych firm, dla których rynek polski stał się zbyt mały eksport jest naturalnym kierunkiem rozwoju. Bank Pekao zawsze podążał za swoimi klientami, dlatego jednym z kluczowych celów odświeżonej strategii Banku Pekao S.A jest wsparcie polskich firm w rozwoju ich biznesu międzynarodowego. W strategii pokazaliśmy jasno, że mamy ambicję bycia liderem wsparcia polskich firm w ekspansji międzynarodowej. Oprócz szeregu działań, które do tej pory podjęliśmy otrzymaliśmy od BGK doskonałe narzędzie, zbliżające nas do tego celu – powiedział Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej.

W zakresie bankowości dla firm Bank Pekao S.A. współpracuje z BGK przy programie gwarancji de minimis Program de minims jest prowadzony z wielkim sukcesem, suma gwarancji do udzielonych przez Bank Pekao kredytów wyniosła już blisko 4,5 mld PLN, a Bank otrzymał od Banku Gospodarstwa Krajowego statuetkę „Lidera Jakości Sprzedaży” kredytów z gwarancjami de minimis.

Bank Pekao S.A. działa od 88 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec trzeciego kwartału 2017 r. na poziomie 16,5%).

Bank Pekao S.A. jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W prestiżowym rankingu Złoty Bankier, Bank Pekao wielokrotnie zdobywał nagrody w kategorii Innowacja finansowa – w ostatnich latach statuetki Złotego Bankiera otrzymał za wdrożenie mobilnych płatności PeoPay HCE oraz karty wielowalutowej. Bank Pekao S.A. zdobył tytuł najlepszej infolinii wśród banków według XVI edycji Badania ARC Rynek i Opinia dotyczącego jakości obsługi klienta poprzez infolinie bankowe i w kontakcie przez e-mail. W 2017 roku Bank doceniony został również przez środowiska studenckie. Parlament Studentów Rzeczypospolitej wyróżnił Bank Pekao tytułem „Instytucja Przyjazna Młodym”.

Na polu bankowości korporacyjnej Bank Pekao S.A. pozostał liderem w dostarczaniu usług finansowania handlu w Polsce otrzymując prestiżową nagrodę międzynarodowego magazyn Euromoney – Best Trade Finance Provider 2017. Bank Pekao S.A. doceniony został również za nowatorskie rozwiązanie Banku w zakresie elektronicznej obsługi bankowej dużych firm. Usługa integracji platformy transakcyjnej PekaoBiznes24 z systemami finansowo-księgowymi firmy Pekao Connect otrzymała prestiżowy tytuł Innowacji Roku 2017. W konkursie CEE M&A Awards, Bank Pekao utrzymał tytuł Banku Roku jako instytucji dostarczającej najlepsze rozwiązania w zakresie finansowania fuzji i przejęć. Sukcesy Pionu Bankowości Korporacyjnej docenione zostały również przez magazyn Global Finance i Global Banking And Finance Review przyznając tytuły Najlepszy Bank Inwestycyjny w Polsce oraz Najlepszy Bank Korporacyjny w Polsce.

Bankowość Prywatna Banku Pekao S.A. obroniła tytuł najlepszej Bankowości Prywatnej w Polsce i kolejny raz została wyróżniona przez międzynarodowy ranking magazynu Global Finance.

W obszarze społecznej odpowiedzialności Bank Pekao S.A. działa zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji inwestorskich. Potwierdzeniem tych standardów jest obecność Banku w składzie indeksu spółek odpowiedzialnych (RESPECT Index) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.