Gepardy BiznesuKlub

Avrio Media Sp. o.o. w Kostrzynie członkiem Klubu Nowoczesnego Biznesu

Avrio Media Sp. o.o. w Kostrzynie została członkiem Klubu Nowoczesnego Biznesu. Firmę w klubie reprezentuje pan Adrian Dekert, prezes zarządu.

AVRIO MEDIA Sp z o.o. powstała w 2003 roku, a od 2005 roku prowadzi działalność gospodarczą opartą na przesyle, dystrybucji oraz obrocie paliwami gazowymi.

AVRIO MEDIA posiada koncesję na obrót paliwami gazowymi na terenie Rzeczypospolitej na okres do 2025 roku oraz na Dystrybucję paliwami gazowymi na obszarze miasta i gminy Wronki, gminy Golina, Gminy Strzałkowo oraz gminy Słupca sieciami o ciśnieniu średnim

Spółka pełni również funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazowego zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2011 roku.

AVRIO MEDIA wchodzi w skład grupy Eteron Sp. z o.o., holdingu inżynieryjno – technicznego działającego w takich branżach jak telekomunikacja, energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, informatyka, nieruchomości i innych. Działalność Spółki w ramach Grupy Kapitałowej ETERON umożliwia korzystanie z szerokich kompetencji oraz z wypracowanych kontaktów poszczególnych Spółek Grupy. Daje to Spółce również wiarygodność finansową i stabilizację podejmowanych działań.

AVRIO MEDIA otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, nadawany za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2011 według D&B Poland.

 Avrio Media Sp. o.o. w Kostrzynie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w X edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2015 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Więcej informacji o firmie po adresem:  www.avriomedia.pl