Aktualności

Asseco rozwiązało problem trwałego nośnika w bankowości spółdzielczej

Na Bezpieczne Archiwum Elektroniczne zdeponowane w Centrum Danych Asseco Data Systems zdecydował się m.in. Bank Spółdzielczy we Wschowie. Produkt zapewnia sposób komunikacji z klientami zgodny z wymogami trwałego nośnika i eliminuje konieczność inwestowania w dedykowane rozwiązanie technologiczne.

Pojęcie trwałego nośnika zostało zdefiniowane w polskich i europejskich aktach prawnych. Oznacza technologię, które zapewni klientom banków taki sposób przesyłania i przechowywania dokumentacji, który umożliwi im stały dostęp do niej przy jednoczesnym uniemożliwieniu ingerencji w ich treść przez wystawcę.

Rozwiązanie opracowane przez Asseco Data Systems opiera się na przechowywaniu dokumentów w zewnętrznym wobec banku archiwum umieszczonym u tzw. zaufanej trzeciej strony. Takie rozwiązanie jest rekomendowane przez Związek Banków Polskich jako jeden z wariantów tzw. rozwiązania sektorowego. Bezpieczne Archiwum Elektroniczne bazuje na infrastrukturze sprzętowej i systemowej Asseco Data Systems. Dzięki temu, że firma wpisana jest do rejestru kwalifikowanych usług zaufania nadzorowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji, może pełnić funkcję zaufanej trzeciej strony.

Podstawowym wymogiem trwałego nośnika jest nienaruszalność dokumentów. Zastosowane przez nas usługi zaufania w postaci kwalifikowanej pieczęci elektronicznej i znacznika czasu zabezpieczają zobowiązanie wystawcy w stosunku do klienta oraz zapewniają kontrolę integralności treści dokumentu. Dokumenty, które bank deponuje w Bezpiecznym Archiwum Elektronicznym podlegają trwałej archiwizacji bez możliwości samodzielnego ich usunięcia i modyfikacji. To rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania trwałego nośnika, przy czym jego wdrożenie jest szybkie i nie wymaga dużych nakładów finansowych. Stworzyliśmy je dla instytucji finansowych. Ze względu na niski koszt i szybki czas wdrożenia jest to rozwiązanie dedykowane bankom spółdzielczym – tłumaczy Robert Kobylański, wiceprezes Asseco Data Systems.

Bank Spółdzielczy we Wschowie wdrożył trwały nośnik oparty na rozwiązaniu Asseco jako jeden z pierwszych.

Bardzo się cieszę, że spełniliśmy wymóg trwałego nośnika wdrażając jednocześnie tak innowacyjne rozwiązanie. Nasi klienci będą informowani o miejscu zdeponowania ich dokumentów oraz o tym, w jaki sposób mogą mieć do nich dostęp. W każdej chwili będą mogli pobrać egzemplarz w oryginalnej formie, nie usuwając z Archiwum egzemplarza referencyjnego. – mówi Sebastian Nietyksza prezes Banku Spółdzielczego we Wschowie.

Rozwiązanie oparte na zdeponowaniu dokumentów w zaufanej trzeciej stronie nie wymaga od banków spółdzielczych inwestowania w dedykowane rozwiązania technologiczne. Wdrożenie całego systemu trwa ok. miesiąca.

***

Asseco Data Systems SA Firma powstała w 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH Soft Sp. z o.o., CK Zeto SA, Combidata Sp. z o.o., Zeto Bydgoszcz SA, Unizeto Technologies SA, Otago Sp. z o.o.) oraz Pionu Infrastruktury Asseco Poland SA. Każda z firm, która weszła w jej skład, ma za sobą kilkadziesiąt lat obecności na polskim rynku. Asseco Data Systems produkuje oprogramowanie i rozwiązania informatyczne m.in. dla sektora administracji terenowej, firm leasingowych, sektora finansowego. Dostarcza również infrastrukturę informatyczną, usługi przetwarzania danych, a także szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim. Specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej.