Aktualności

Asseco Central Europe kontynuuje ekspansję międzynarodową w obszarze ubezpieczeń cyfrowych

Spółka informatyczna Asseco Central Europe podpisała umowę o współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym Youplus Insurance International AG z Liechtensteinu na kolejne cztery lata. Stanowi to kontynuację partnerstwa w obszarze rozwiązań IT w modelu Platform as a service (PaaS) dla nowo zakładanych towarzystw ubezpieczeń na życie pod marką YOUPLUS na Słowacji, w Czechach i Austrii.

„Razem z Asseco, naszym partnerem strategicznym w obszarze IT, w roku 2019 wprowadziliśmy na rynek towarzystwo ubezpieczeń na życie YOUPLUS w Czechach. Po bardzo udanym otwarciu w Czechach, w roku 2020 poszerzyliśmy jej funkcjonowanie na Słowację. Pomimo trwającej pandemii podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu naszych nowych inicjatyw biznesowych YOUPLUS również na niemieckojęzyczne kraje europejskie i dalszych inwestycjach w nasze możliwości cyfrowe. Długookresowa współpraca z firmą Asseco umożliwia dalszą rozbudowę naszej platformy ubezpieczeniowej o topowe rozwiązania IT i poszerzanie naszego zasięgu w Europie“ – wyjaśnia Martin Vogl, prezes zarządu Youplus Insurance International AG.

Firma Asseco CE należy do liderów w dziedzinie innowacji technicznych i rozwoju nowoczesnych rozwiązań IT w obszarze ubezpieczeń cyfrowych. Spełnienie wymagań towarzystwa Youplus Insurance International AG zapewniło dzięki kompleksowemu rozwiązaniu informatycznemu w obszarze front-end i back-office pod nazwą IooX – Insurance out of the Box, wspierającemu digitalizację dokumentów i procesów ubezpieczeniowych przy wysokim stopniu elastyczności. Rozwiązanie front-end, wspierające automatyzację procesów, w tym underwritingu medycznego, zostało opracowane w bliskiej współpracy z towarzystwem YOUPLUS jako narzędzie „szyte na miarę”, spełniające konkretne wymagania rynku lokalnego. Celem firmy jest sukcesywna ekspansja do krajów niemieckojęzycznych, w czym będą ją wspierać rozwiązania technologiczne od Asseco CE.

„Podpisana umowa stanowi wyraz strategicznej współpracy między towarzystwem ubezpieczeniowym Youplus Insurance International AG a firmą Asseco, w której rolą Asseco jest implementacja rozwiązania IooX – Insurance out of the Box dla nowopowstających placówek towarzystwa YOUPLUS w krajach niemieckojęzycznych (Austria, Niemcy, Szwajcaria),“ – potwierdza Jozef Klein, CEO i prezes zarządu Asseco Central Europe.

Umowa jest potwierdzeniem zachodzącej cyfryzacji ubezpieczeń, głównie poprzez akcelerację procesów i usług online. „Dzięki rozwiązaniom techniczno-ubezpieczeniowym Asseco umożliwiamy naszym klientom osiąganie ich celów biznesowych. Na każdym kroku procesu underwritingu, agentom oraz klientom towarzystwa ubezpieczeniowego umożliwiamy pełną cyfrową komunikację z ubezpieczycielem („full digital“), przy atrakcyjnym dizajnie interfejsu użytkownika („user friendly“) – podsumowuje Krzysztof Bondyra, Dyrektor Insurance Business Unit w Asseco Central Europe.

***

Asseco Central Europe to jeden z największych software house’ów w Europie Środkowowschodniej. Prowadzi działalność na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech, w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Polsce. Realizuje wymagające projekty w sektorze komercyjnym, publicznym i samorządowym. Portfolio firmy tworzą systemy informatyczne dla bankowości i ubezpieczeń, ochrony zdrowia, kas mieszkaniowych, kart płatniczych, hurtowni danych, energetyki i mediów, rozwiązania Business Intelligence, systemy klasy ERP i inne rozwiązania dedykowane. Cała grupa Asseco CE aktualnie zatrudnia ponad 3 000 pracowników. Asseco Central Europe jest częścią międzynarodowej grupy Asseco. Więcej informacji jest dostępnych na www.asseco.com/ce.