Wyróżnieni

Arbiter S.A. to Efektywna Firma 2022

Arbiter S.A. we Wrocławiu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 13,7 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022.

Spółka od 2009 roku zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych.

Współpracują z nią jedni z najlepszych prawników i analityków, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych na terenie całego kraju.

Dużą wagę przykłada do wysokiej jakości obsługi klienta, w tym przede wszystkim do informowania go o postępach w jego sprawie oraz do rzetelnego przygotowania go do przesłuchania sądowego w sytuacjach tego wymagających.

W ofercie firmy są m.in.:

  • odszkodowania – Arbiter S.A. uzyska należne odszkodowanie w takich sprawach, jak: wypadki komunikacyjne, wypadki śmiertelne, szkody majątkowe, szkody na nieruchomościach, szkody osobowe, błędy medyczne, wypadki w pracy i inne zdarzenia.
  • kredyty pseudofrankowe – celem kierowanych przez Arbiter S.A. pozwów jest: unieważnienie umowy, uznanie klauzul waloryzacyjnych za nieważne, żądanie zwrotu nadpłaconych rat, zmniejszenie zobowiązania wobec banku do kwoty wymaganej zgodnie z prawem, jednakże strategia procesowa każdorazowo jest indywidualnie ustalana z Klientem.
  • wibor – złotówkowicze – to pomoc prawna dla osób posiadających kredyt złotówkowy ze zmienną stopą procentową WIBOR. Firma wspiera w zakresie prawnych aspektów związanych z umowami kredytowymi, takimi jak doradztwo, analiza dokumentów i reprezentacja przed sądami.
  • pomoc prawna – w każdej sprawie wymagającej pomocy prawnej Arbiter S.A. zapewnia pełną reprezentację przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, organami ścigania i administracji publicznej.
  • oferta dla biznesu – kompleksowa obsługa prawna na rzecz klientów biznesowych. Doradztwo w kwestiach prawnych, przygotowanie pism i dokumentów procesowych oraz reprezentacja Klientów przed sądami.

Świadcząc pomoc prawną bezwzględnie respektuje tajemnicę adwokacką, zapewniając klientom bezpieczeństwo powierzonych informacji.

Więcej o firmie pod adresem: https://www.arbitersa.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski