Wyróżnieni

Aponte Sp. z o.o. to Efektywna Firma 2022

Aponte Sp. z o.o. w Chorzowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 43,1 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022.

Spółka powstała w roku 2010. Oferuje szkolenia i doradztwo biznesowe. Jej usługi można określić, jako realizacja potrzeb przedsiębiorstw w zakresie:

  • rzeczywistego podnoszenia kompetencji kadry kierowniczej i kadry handlowej,
  • optymalizacji struktur sprzedażowych i składu personalnego managementu handlowego,
  • wsparcia procesu zarządzania organizacją lub jej wydzielonym fragmentem,
  • pozyskiwania nowych klientów i partnerów biznesowych oraz poszerzania i dywersyfikacji kanałów dystrybucyjnych produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo,
  • pozyskiwania kapitału i inwestorów branżowych oraz zmian własnościowych.

Na każdym z tych obszarów oferta APONTE konstruowana jest w sposób dostosowany do zindywidualizowanych cech firmy klienta, z uwzględnieniem kultury organizacyjnej i stopnia rozwoju jego przedsiębiorstwa oraz specyfiki sektora gospodarki w jakim  przedsiębiorstwo to funkcjonuje.

Jej oferta może być skoncentrowana zarówno na każdej z wyżej wymienionych potrzeb osobno, jak i na dowolnej ich kompilacji, nadając współpracy wymiar długofalowy i zintegrowany.  Oferta APONTE może zaspokoić jednostkową i doraźną potrzebę zleceniodawcy, ale przybrać także formę rozbudowanego i rozciągniętego w czasie wieloetapowego projektu.

Oferuje usługi firmom dążącym do poprawy jakości swej organizacji oraz optymalizacji  posiadanych sił i środków. Firmom pragnącym poprawić swój wizerunek i marketingową skuteczność.  Przedsiębiorstwom zabiegającym o podniesienie poziomu profesjonalnego swych służb handlowych i kadry kierowniczej.

Spółka kojarzy ze sobą partnerów biznesowych i pomaga w poszerzeniu oraz dywersyfikacji kanałów dystrybucyjnych.  Pomag w rozwiązywaniu problemów i w wychodzeniu z kryzysu. Pomaga w stymulowaniu rozwoju przez pomoc w pozyskaniu kapitału i znalezieniu inwestorów.

Do dyspozycji klientów pozostawia wszystkie wypracowane kontakty. Pomiędzy firmami ze swego otoczenia marketingowego aranżuje korzystne kontrakty.

Oferujemy bezpośrednie usługi menedżerskie na stanowiskach istotnych dla powodzenia i sukcesu organizacji.

Więcej o firmie pod adresem: http://aponte.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski