Efektywna Firma

Alphatec Communication Spółka z o.o. jest Efektywną Firmą 2015

Alphatec Communication Spółka z o.o. w Jeleniej Górze jest Efektywną Firmą 2015.  Została  bowiem wyróżniona VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015.

Alphatec Communication Spółka z o.o. w Jeleniej Górze wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że Alphatec Communication Spółka z o.o. w Jeleniej Górze rozwija się (wzrósł jej kapitał własny), ale nie na tyle  dynamicznie, by zdobyć wyróżnienie w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015, w której wymagana jest średnia dynamika trzech parametrów minimum 10 proc.
Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 9,3 proc., a to oznacza, że Alphatec Communication Spółka z o.o. w Jeleniej Górze działa tak efektywnie, że została wyróżniony w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, w której wymagana jest średnia efektywność minimum 5 proc.
Alphatec Communication Spółka z o.o. w Jeleniej Górze może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Wyniki finansowe Alphatec Communication Spółka z o.o. w Jeleniej Górze
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 3716 2534 -31,8
Zysk netto w tys. zł 487 138 -71,7
Kapitał własny w tys. zł 798 812 1,8
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 -101,7
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 -33,9
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 13,1
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 5,4
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 18,6
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 9,3

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Alphatec Communication Spółka z o.o. w Jeleniej Górze.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.