Światowa Firma

Algieria jest jednym z czołowych partnerów Polski w świecie arabskim

Algieria jest dla Polski jednym z czołowych partnerów na kontynencie afrykańskim i w świecie arabskim. Mam nadzieję, że współpraca polityczna i gospodarcza pomiędzy naszymi krajami zacieśni się. Strona polska zapoznała się ze wstępnymi założeniami nowego, Pięcioletniego Planu Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Algierii na lata 2015 – 2019, na który przeznaczone zostały znaczne środki z budżetu państwa. Jesteśmy zainteresowani możliwością aktywnego włączenia się polskich firm w realizację projektów objętych programem inwestycji publicznych. Pogłębienie współpracy gospodarczej z Algierią pozostaje dla Polski zadaniem priorytetowym. Za perspektywiczne sektory przyszłej współpracy uważamy budownictwo, opiekę zdrowotną, przemysł rolno-spożywczy, ochronę środowiska, sektor maszynowy oraz sektor obronny, powiedział wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński  4 marca 2015 r., na Polsko-Algierskim Forum Biznesu w  Algierii w czasie spotkania z premierem Algierii Abdelmalkiem Sellalą.

źródło: Facebook, profil wicepremiera Janusza Piechocińskiego.