Gepardy Biznesu

Alfaco Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu jest Gepardem Biznesu 2015

Alfaco Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki sprzedaży i zysku netto w latach 2013-2014 wyniosła w jej przypadku 12,4 proc.

Alfaco Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę dwóch parametrów: przychodów i  zysku netto w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 11,5 proc.  To oznacza, że Alfaco Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Alfaco Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 34375 39259 14,2
Zysk netto w tys. zł 1285 1399 8,8
Suma dynamiki sprzedaży i zysku netto w latach 2013-2014 23,0
Średnia z dynamiki sprzedaży i  zysku netto w latach 2013-2014 11,5
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 3,7
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 3,6
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 7,3
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 3,7

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Alfaco Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.