InstytutPrzyjazne Miasto

Miasto i gmina Prochowice wyróżnione w XIV edycji Konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 2019

Miasto i gmina Prochowice zostały wyróżnione w XIV edycji Konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 2019, przez jego kapitułę. 

Gmina Prochowice zawsze stara się tworzyć korzystne warunki rozwoju dla lokalnej przedsiębiorczości. Tak opisała działania w tym zakresie:

„Przedsiębiorcy są ważną siłą rozwoju społeczno – gospodarczego zarówno kraju, jak i lokalnej społeczności. 

Dla  urzędu miasta i gminy Prochowice ważną cechą jest niwelowanie bariery administracyjnej, udzielanie i wymiana informacji z przedsiębiorcami w przyjaznej atmosferze.  

Na stronie internetowej gminy oraz na BIP udostępnia się niezbędne informacje o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej oraz niezbędne druki i dokumenty dla przedsiębiorców w celu wykonywania działalności gospodarczej i uzyskania odpowiedniego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorcy mogą także zasięgnąć ważnych informacji przez korzystanie z linku umieszczonego na naszej stronie internetowej: mikroporady.pl (pomoc w zarządzaniu mikro firmą).

W naszym urzędzie przedsiębiorca ma możliwość uzyskania informacji o możliwościach otrzymania  wsparcia finansowego, udzielanych dotacji, pożyczek na rozwój firmy lub polepszenie warunków już prowadzonego przedsiębiorstwa. Organizowane są także spotkania dla przedsiębiorców lub kandydatów na właścicieli firm z przedstawicielami i specjalistami od dotacji unijnych lub korzystnych pożyczek pieniężnych dla przedsiębiorców.

Rada Miasta i Gminy Prochowice podjęła dnia 31 maja 2017r. uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.Urz. W. Doln. z dnia 8 czerwca 2017r. poz. 2785). Uchwała ta obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020r. Na podstawie tej uchwały udzielane są ulgi i zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, którzy spełniają określone warunki dopuszczalności udzielenia tej regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Rada Miasta i Gminy Prochowice podejmuje także corocznie uchwałę o obniżeniu stawek podatkowych za powierzchnie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Sprawna sieć drogowa w gminie oraz sprawna sieć kanalizacyjno – wodociągowa jest bardzo ważnym elementem przyciągających przedsiębiorców na teren miasta i gminy. Celem gminy jest więc stworzenie sieci dróg gminnych, które połączą naszą gminę z siecią dróg krajowych czy wojewódzkich. W związku z powyższym bardzo ważnym punktem budżetu gminy jest wydatkowanie środków na rozwój infrastruktury technicznej, w tym drogowej i kanalizacyjno-wodociągowej.

Na gruntach zlokalizowanych w Prochowicach przy ul. Wrocławskiej (wzdłuż drogi krajowej nr 94) powstała Podstrefa Ekonomiczna. Jest to dobra lokalizacja dla inwestorów, którzy zdecydują się zainwestować w grunty należące do strefy. Przyszli inwestorzy mogą skorzystać m.in. z częściowego zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych czy z pomocy Powiatowych Urzędów Pracy z racji tworzenia nowych miejsc pracy. 

Region Legnicki, w tym miasto Prochowice postrzegany jest jako teren dużych szans i możliwości inwestycyjnych. Dogodna lokalizacja sprzyja inwestycjom, ponieważ Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna usytuowana jest w obszarze charakteryzującym się rozwiniętą siecią dróg, bliskością granicy z Niemcami i dużym potencjałem gospodarczym.”

Skład kapituły XIV edycji Konkursu Przyjazny Firmom 2019 jest następujący:

1. dr inż. Jan Rakowski, prezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej (http://kph.pl/)

2. mgr Jerzy Krajewski, wiceprezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej, dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu, przewodniczący kapituły (www.ieb.edu.pl).

 

Statuetka Konkursu Przyjazny Firmom, kwiat niezapominajki, symbol przyjaźni.