Malow Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma i Wielki Modernizator Polski 2019

Malow Sp. z o.o. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019, XII edycji Konkursu Efektywna Firma i VIII edycji Konkursu Wielki Modernizator Polski 2019 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Firma  działa bowiem efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2016 i 2017 r. osiągnął w jej przypadku poziom 9,7 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2019.

Wartość rynkowa spółki w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 135 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

W latach 2016-2017 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 13,2 mln zł, dzięki czemu zyskał tytuł Wielki Modernizator Polski 2019.

Jest jednym z największych w Europie producentów mebli metalowych.

Oferuje meble w różnych kategoriach cenowych na miarę zróżnicowanych potrzeb odbiorców. Jej oferta, dzięki swej kompleksowości, pozwala na wyposażenie biur, banków, szatni, gabinetów, archiwów wielu zakładów pracy, firm i urzędów, szkół i bibliotek, szpitali i gabinetów lekarskich, warsztatów samochodowych, ślusarskich i innych. Jest więc ze swoimi wyrobami tam, gdzie są ludzie, dokumenty, odzież, narzędzia.

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://malow.com.pl

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2019 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje powiatom, miastom, gminom, dzielnicom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.