InstytutPolskie BrylantyPrzyjazne Miasto

Firmy, które dały Niepołomicom tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018

Niepołomice zajęły czwarte miejsce w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018. Pomogło im w tym to, że mają tam swoje siedziby MAN TRUCKS Sp. z o.o., Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., SOPEM Sp. z o.o., Woodward Poland Sp. z o.o. i Royal Canin Polska Sp. z o.o.

Konkursu Miasto Przyjazne Firmom od 2007 r. prowadzi Instytutu Europejskiego Biznesu. Na potrzeby XII edycji konkursu w 2019 r. przeanalizował dane finansowe 50 593 firm w 5416 miejscowościach. Oszacował wartość rynkową tych firm na 2,5 biliona złotych.

W XII edycji kryterium tego konkursu jest wartość rynkowa firm z siedzibą w danym mieście w marcu 2017 r. na tysiąc mieszkańców tego miasta.

Do szczegółowej analizy IEB wybrała miasta i wsie, w których w jego bazie  jest minimum 10 firm. Znalazł 435 takich miast i 80 wsi.

Policzył wartość rynkową firm w tych miastach i wsiach uproszczoną metodą.

W miastach policzył też wartość tych firm na tysiąc mieszkańców, korzystając z danych Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie mieszkańców.

IEB wyznaczył kryterium wyróżnienia w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom 2018 na poziomie  wartość przedsiębiorstw więcej niż 10 tysięcy złotych na mieszkańca.

W ten sposób znalazł w Polsce 398 miast, w których wartość firm na mieszkańca jest większa niż 10 tysięcy złotych. Tym miastom bezpłatnie przyznał tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.

O sukcesie w tym konkursie decydowała duża liczba wiele wartych przedsiębiorstw Brylantów Polskiej Gospodarki 2018 (o wartości rynkowej większej niż 10 mln zł), które mają siedzibę w danym mieście, a niekiedy jeden Brylant Polskiej Gospodarki 2018 wyceniany na kilkanaście czy kilkadziesiąt miliardów złotych.

Firmy, które dały Niepołomicom tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r.  w tys. zł Prestiżowy tytuł, który zdobyła firma w edycjach 2018
1 MAN TRUCKS Sp. z o.o. 30,5 1340669 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
2 Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o. 34,0 951867 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
3 SOPEM Sp. z o.o. 110,4 695355 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
4 Woodward Poland Sp. z o.o. 25,7 461008 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
5 Royal Canin Polska Sp. z o.o. 20,5 444858 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
6 Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. 46,2 380949 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
7 Staco Polska Sp. z o.o. 7,1 171886 Brylant Polskiej Gospodarki
8 Madro Kraków Sp. z o.o. 4,4 105309 Brylant Polskiej Gospodarki
9 Tesar Polska Sp. z o.o. 39,9 101300 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
10 PHARMA – C – FOOD Sp. z o.o. 14,8 87020 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
11 JUKA Sp. z o.o. S.K. 25,0 84620 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
12 Polynt Composites Poland Sp. z o.o. 185,6 78258 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
13 FCA Sp. z o.o. 252,9 69657 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
14 Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o. 12,6 68044 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
15 Tani Dom G. Karasińska J. Karasiński S.J. 4,6 59983 Brylant Polskiej Gospodarki
16 Dematec Polska Sp. z o.o. 24,1 58570 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
17 Jsf Silikon S. Flak sp.j. 14,3 47927 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
18 Wodociągi Niepołomice Sp. z o.o. -27,0 37269 Brylant Polskiej Gospodarki
19 Denison D. Biernat, M. Biernat S.J. 56,6 37145 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
20 Vanking Celkar Group Sp. z o.o. 24,4 28732 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
21 Marseplast Sp. z o.o. 54,8 28696 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
22 Convoy Logistics Platform Sp. z o.o. 21,5 18679 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
23 FIRMA HANDLOWA SIENCZYŁO S.J. -10,9 17021 Brylant Polskiej Gospodarki
24 PPHU WIGO J. Brzezicki M. Głuszkiewicz S.J. -38,0 13894 Brylant Polskiej Gospodarki
25 Fsm Poland Sp. z o.o. 559,6 9736 Gepard Biznesu
26 ABITO Jolanta Dereń, Mieczysław Dereń S.J. -7,9 9225
27 F.h.u. Wnęk sp. j. 4,0 9148
28 Firma Margo S.J. 11,0 8563 Gepard Biznesu
29 Cebo Sp. z o.o. S.K. 45,7 7072 Gepard Biznesu
30 SCANDIA COSMETICS S.A. Zakład Pracy Chronionej 27,5 7048 Gepard Biznesu
31 TOP WOOD ECO PRODUCTS Sp. z o.o. 91,6 6102 Gepard Biznesu
32 Seve Sp. z o.o. -20,3 3178
33 FH Mars S.J. -27,5 2637
34 Niepołomicke Centrum Medyczne Sp. z o.o. 36,3 2388 Gepard Biznesu
35 Polonus Sp. z o.o. 101,8 1719 Gepard Biznesu
36 Gromgaz Sp. z o.o. 2,9 954
37 Pro-Eco-Investment Sp. z o.o. 2,4 600
38 MTS Dom Sp. z o.o. 133,0 503 Gepard Biznesu
39 Ester-Med Sp. z o.o. 64,1 165 Gepard Biznesu

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

Liczba mieszkańców 1 stycznia 2018 r.  na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Autor: Jerzy Krajewski