Wielcy Modernizatorzy

50 Wielkich Modernizatorów Polski 2015

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Wielki Modernizator Polski 2015 uzyskało 50 firm. Na podium  znalazły się T-Mobile Polska S. A., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. i  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi  konkurs Wielki Modernizator  od 2012 r. Przez cztery lata dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw  w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking firm według wartość amortyzacji w latach 2013-2014.

W połowie września 2016 r. dane do rankingu dostarczyła wywiadownia InfoCredit.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  wartość ich kapitału była dodatnia, a wywiadownie miały do nich adresy mejlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Zbadał też wartość amortyzacji w latach 2013-2014, na podstawie której przyznaje tytuł Wielki Modernizator 2015, Jeżeli firma dokonuje dużych odpisów amortyzacyjnych, znaczy że wiele inwestuje, unowocześniając w ten sposób Polskę.

Image

Statuetka IV edycji Konkursu Wielki Modernizator  2015.

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Wielki Modernizator Polski 2015 uzyskało 50 firm. Na podium  znalazły się T-Mobile Polska S. A., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. i  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Firmy te mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Wielki Modernizator Polski 2015 publicznie na wszystkich nośnikach.

Otrzymają też bezpłatnie logo Wielki Modernizator Polski 2015 oraz  dyplom Konkursu Wielki Modernizator Polski 2015, jeżeli przedstawiciel firmy odbierze je na IV Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie 15 grudnia 2016 r.  Udział w kongresie jest dla przedstawiciela firmy darmowy.

Firmy z pierwszej dziesiątki otrzymają też za darmo statuetki Wielki Modernizator Polski 2015, jeżeli przedstawiciel firmy odbierze je na IV Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie 15 grudnia 2016 r. Udział w kongresie jest dla przedstawiciela firmy darmowy.

Wielcy Modernizatorzy Polski 2015
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość amortyzacji w latach 2013-2014 w mln zł Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2015 w proc. Średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2013 i 2014 r. w proc.
1. T-Mobile Polska S. A. Warszawa 2056 14930 18 17
2. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa 1743 17097 33 16
3. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Warszawa 1453 37072 18 7
4. ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań 802 9645 35 17
5. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. Warszawa 769 8347 24 18
6. Kompania Piwowarska S.A. Poznań 385 6663 23 12
7. Leaseplan Fleet Management Polska Sp. z o.o. Warszawa 350 494 31 5
8. Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Warszawa 303 4383 18 20
9. LIDL Polska Sp. z o.o. Jankowice 241 2063 106 15
10. Valeo Autosystemy Sp. z o.o. Skawina 227 3076 39 8
11. AQUANET S.A. Poznań 219 1399 20 14
12. Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. Warszawa 206 927 41 5
13. Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. Łódź 185 7589 33 11
14. Brembo Poland Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 177 3682 41 23
15. Gillette Poland International Sp. z o.o. Łódź 174 896 21 12
16. NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. Gliwice 164 3926 10 23
17. VECTRA INVESTMENTS Sp. z o.o. S.J. Warszawa 163 1510 25 40
18. Eveline Cosmetics Dystrybucja Sp. z o.o. S.K. Lesznowola 154 1030 295 21
19. PERI Polska Sp. z o.o. Płochocin 153 696 152 9
20. FERRERO POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 131 3614 37 7
21. Cementownia Warta S.A. Trębaczew 125 787 16 9
22. Air Products Sp. z o.o. Warszawa 121 888 12 6
23. Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków 116 772 13 5
24. Kronospan Mielec Sp. z o.o. Mielec 111 2251 76 13
25. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Szczecin 106 623 38 13
26. LG Display Poland Sp. z o.o. Biskupice Podgórne 105 1441 149 24
27. Stora Enso Poland S.A. Ostrołęka 103 2316 17 10
28. SCA HYGIENE PRODUCTS Sp. z o.o. Oława 103 2096 111 12
29. LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o. Kraków 95 1024 16 13
30. ICT POLAND Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą 94 2185 39 16
31. CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 89 7252 38 6
32. H & M Hennes & Mauritz Sp. z o.o. Warszawa 87 1074 30 5
33. Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 83 1921 43 12
34. Correct – K. Błaszczyk I Wspólnicy sp.k. Ociąż 82 1492 48 11
35. 3M Wrocław Sp. z o.o. Wrocław 81 2251 41 14
36. AGP Metro Polska Astaldi S.p.A., Gülermak Agir Sanayi Inşaat Ve Taahhüt A.S., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. S.C. Warszawa 80 4167 409 19
37. Metro Andrzej Lipka i Wspólnicy sp. j. Sokołów 79 96 119 10
38. RONAL – POLSKA Sp. z o.o. Wałbrzych 78 957 14 6
39. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gdynia 76 499 33 11
40. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Gdynia 75 2012 68 52
41. Euronet Polska Sp. z o.o. Warszawa 73 1130 46 22
42. First Data Polska S.A. Warszawa 72 1002 57 11
43. Cez Chorzów S.A. Chorzów 71 2021 28 26
44. SGL Carbon Polska S.A. Racibórz 69 1639 13 15
45. REMONDIS Sp. z o.o. Warszawa 69 511 13 9
46. Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Żukowo 68 310 29 17
47. Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Gdańsk 65 750 17 12
48. RAMIRENT S.A. Szczecin 63 279 13 10
49. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Lublin 62 309 10 6
50. Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Gdańsk 61 495 56 20

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz InfoCredit  spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2015 r.:  C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.
Strony internetowe Wielkich Modernizatorów Polski 2015
Lp. Nazwa firmy Siedziba Strona internetwa
1. T-Mobile Polska S. A. Warszawa www.t-mobile.pl
2. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa www.psgaz.pl
3. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Warszawa www.pgnig.pl
4. ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań www.operator.enea.pl
5. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. Warszawa www.gaz-system.pl
6. Kompania Piwowarska S.A. Poznań www.kp.pl
7. Leaseplan Fleet Management Polska Sp. z o.o. Warszawa www.leaseplan.pl
8. Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Warszawa www.rwestoenoperator.pl
9. LIDL Polska Sp. z o.o. Jankowice www.lidl.pl
10. Valeo Autosystemy Sp. z o.o. Skawina www.vlschrzanow.pl
11. AQUANET S.A. Poznań www.aquanet.pl
12. Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. Warszawa www.mza.waw.pl
13. Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. Łódź www.rossmann.com.pl
14. Brembo Poland Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza www.brembo.com/pl
15. Gillette Poland International Sp. z o.o. Łódź www.gillette.com
16. NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. Gliwice www.ngk.com.pl
17. VECTRA INVESTMENTS Sp. z o.o. S.J. Warszawa www.vectra.pl
18. Eveline Cosmetics Dystrybucja Sp. z o.o. S.K. Lesznowola https://www.eveline.eu
19. PERI Polska Sp. z o.o. Płochocin www.peri.com.pl
20. FERRERO POLSKA Sp. z o.o. Warszawa www.ferrero.pl
21. Cementownia Warta S.A. Trębaczew www.wartasa.com.pl
22. Air Products Sp. z o.o. Warszawa www.airproducts.com.pl
23. Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków www.agh.edu.pl
24. Kronospan Mielec Sp. z o.o. Mielec www.kronospan.pl
25. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Szczecin www.zwik.szczecin.pl
26. LG Display Poland Sp. z o.o. Biskupice Podgórne www.lgdisplay.com.pl
27. Stora Enso Poland S.A. Ostrołęka www.storaenso.com/ostroleka
28. SCA HYGIENE PRODUCTS Sp. z o.o. Oława www.sca.com
29. LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o. Kraków www.linde-gaz.pl
30. ICT POLAND Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą www.foxy.com.pl
31. CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. Warszawa www.castorama.pl
32. H & M Hennes & Mauritz Sp. z o.o. Warszawa http://www2.hm.com/pl
33. Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza www.saint-gobain.pl
34. Correct – K. Błaszczyk I Wspólnicy sp.k. Ociąż www.vcorrect.eu
35. 3M Wrocław Sp. z o.o. Wrocław solutions.3mpoland.pl
36. AGP Metro Polska Astaldi S.p.A., Gülermak Agir Sanayi Inşaat Ve Taahhüt A.S., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. S.C. Warszawa http://budowametra.pl
37. Metro Andrzej Lipka i Wspólnicy sp. j. Sokołów www.metro.net.pl
38. RONAL – POLSKA Sp. z o.o. Wałbrzych www.ronal.pl
39. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gdynia www.pewik.gdynia.pl
40. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Gdynia www.port.gdynia.pl
41. Euronet Polska Sp. z o.o. Warszawa www.euronetpolska.pl
42. First Data Polska S.A. Warszawa www.firstdata.com
43. Cez Chorzów S.A. Chorzów www.cezpolska.pl
44. SGL Carbon Polska S.A. Racibórz www.sglgroup.com
45. REMONDIS Sp. z o.o. Warszawa www.remondis.pl
46. Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Żukowo www.berendsen.com.pl
47. Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Gdańsk www.gpec.pl
48. RAMIRENT S.A. Szczecin www.ramirent.pl
49. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Lublin www.mpwik.lublin.pl
50. Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Gdańsk www.airport.gdansk.pl