Polskie Brylanty

50 najcenniejszych firm w Polsce – Potęgi Biznesu 2015

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2016 r. przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Potęga Biznesu 2015 uzyskało 290 firm, bo ich wartość rynkowa w marcu 2015 była wyższa niż 1 mld zł. Na podium znalazły się: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A. i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Potęgi Biznesu od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Od 1 września 2016 r. za Potęgę Biznesu w Polsce uznaje firmę, której wartość rynkowa jest wyższa niż 1 mld zł, natomiast w innych krajach – wyższa niż 250 mln euro.

Przedstawiamy najnowszy ranking polskich firm według wartości rynkowej w marcu 2015 sporządzony na podstawie metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.

W połowie września 2016 r. dane do rankingu dostarczyła wywiadownia InfoCredit.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  wartość ich kapitału była dodatnia, a wywiadownie miały do nich adresy mejlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu we wrześniu 2016 r. znalazł  39 729 takich przedsiębiorstw, policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

 

Image

Buława Biznesu, statuetka Konkursu Potęgi Biznesu, i Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu na II Ogólnopolskiej Konferencji Nowoczesnego Biznesu  w Warszawie  29 czerwca 2012 r.

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2016 r. przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Potęga Biznesu 2015 uzyskało 290 firm, bo ich wartość rynkowa w marcu 2015 była wyższa niż 1 mld zł. Na podium znalazły się: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A. i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Wyróżnione firmy mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Potęga Biznesu 2015 publicznie na wszystkich nośnikach.

Firmy z poniższego rankingu otrzymają też bezpłatnie logo Potęga Biznesu 2015 oraz  dyplom VIII edycji Konkursu Potęga Biznesu 2015, jeżeli przedstawiciel firmy odbierze je na IV Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie 15 grudnia 2016 r.  Udział w kongresie jest dla przedstawiciela firmy darmowy.

50 najcenniejszych firm w Polsce – Potęgi Biznesu 2015
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa firmy w marcu w mln zł Dynamika wartości rynkowej w proc. Średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2013 i 2014 r. w proc.
2014 2015
1. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Warszawa 42406 82656 95 38
2. KGHM Polska Miedź S.A. Lubin 44484 43135 -3 16
3. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Warszawa 31530 37072 18 7
4. Tauron Polska Energia S.A. Katowice 29106 26408 -9 14
5. PGE Dystrybucja S.A. Lublin 19566 21999 12 18
6. Tauron Dystrybucja S.A. Kraków 16375 17981 10 17
7. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa 12822 17097 33 16
8. Enea S.A. Poznań 15440 15573 1 15
9. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Konstancin-Jeziorna 14095 15309 9 10
10. T-Mobile Polska S. A. Warszawa 12711 14930 18 17
11. ORANGE POLSKA S.A. Warszawa 21818 14549 -33 13
12. P4 Sp. z o.o. Warszawa 2413 13550 462 15
13. Jeronimo Martins Polska S.A. Kostrzyn 12978 12599 -3 3
14. ARCELORMITTAL Poland S.A. Dąbrowa Górnicza 6448 12120 88 3
15. SYNTHOS S.A. Oświęcim 4730 11864 151 699
16. ENERGA S.A. Gdańsk 8818 11439 30 1010
17. Energa – Operator S.A. Gdańsk 9371 10942 17 15
18. Polskie Koleje Państwowe S.A. Warszawa 10275 10541 3 32
19. ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań 7170 9645 35 17
20. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Warszawa 7814 9541 22 5
21. CYFROWY POLSAT S.A. Warszawa 6346 8378 32 16
22. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. Warszawa 6726 8347 24 18
23. PGE Obrót S.A. Rzeszów 19598 8183 -58 8
24. Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. Łódź 5726 7589 33 11
25. CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 5268 7252 38 6
26. ROVESE S. A. Kielce 1083 7126 558 30
27. Kompania Piwowarska S.A. Poznań 5425 6663 23 12
28. Asseco Poland S.A. Rzeszów 5985 6584 10 21
29. CAN-PACK S.A. Kraków 4774 6327 33 13
30. Polski Holding Obronny Sp. z o.o. Warszawa 1530 6036 295 36
31. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Warszawa 14633 5951 -59 69
32. Pfeifer & Langen Polska S.A. Poznań 3013 5934 97 50
33. Innogy Polska S.A. Warszawa 4452 5713 28 15
34. Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Poznań 5626 5426 -4 4
35. International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. Kwidzyn 5410 5250 -3 19
36. Grupa Azoty S.A. Tarnów 3159 5206 65 7
37. AUCHAN POLSKA Sp. z o.o. Piaseczno 3306 5071 53 3
38. FCA Poland S.A. Bielsko-Biała 4698 4927 5 2
39. Radio Muzyka Fakty Sp. z o. o. Kraków 359 4741 1219 265
40. MICHELIN POLSKA S.A. Olsztyn 4347 4729 9 7
41. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Puławy 5381 4721 -12 8
42. Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. Bogdanka 4714 4714 0 15
43. TVN Media Sp. z o.o. Warszawa 2871 4606 60 50
44. NETIA S.A. Warszawa 1771 4593 159 11
45. MCI Capital S.A. Warszawa 1623 4588 183 93
46. Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. Kraków 3535 4459 26 4
47. Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Warszawa 3729 4383 18 20
48. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S. A. Konin 4104 4294 5 13
49. LPP S.A. Gdańsk 4662 4197 -10 9
50. Pern S.A. Płock 3683 4143 13 34

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz InfoCredit  spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2015 r.:  C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.
Strony internetowe 50 najcenniejszych firm w Polsce – Potęg Biznesu 2015
Lp. Nazwa firmy Siedziba Strona internetowa
1. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Warszawa www.gkpge.pl
2. KGHM Polska Miedź S.A. Lubin http://kghm.com
3. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Warszawa www.pgnig.pl
4. Tauron Polska Energia S.A. Katowice www.tauron.pl
5. PGE Dystrybucja S.A. Lublin www.pgedystrybucja.pl
6. Tauron Dystrybucja S.A. Kraków www.tauron-dystrybucja.pl
7. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa www.psgaz.pl
8. Enea S.A. Poznań www.enea.pl
9. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Konstancin-Jeziorna www.pse-operator.pl
10. T-Mobile Polska S. A. Warszawa www.t-mobile.pl
11. ORANGE POLSKA S.A. Warszawa www.orange.pl
12. P4 Sp. z o.o. Warszawa www.play.pl
13. Jeronimo Martins Polska S.A. Kostrzyn www.biedronka.pl
14. ARCELORMITTAL Poland S.A. Dąbrowa Górnicza poland.arcelormittal.com
15. SYNTHOS S.A. Oświęcim www.synthosgroup.com
16. ENERGA S.A. Gdańsk www.energa.pl
17. Energa – Operator S.A. Gdańsk www.energa-operator.pl
18. Polskie Koleje Państwowe S.A. Warszawa www.pkp.pl
19. ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań www.operator.enea.pl
20. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Warszawa www.lasy.gov.pl
21. CYFROWY POLSAT S.A. Warszawa www.cyfrowypolsat.pl
22. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. Warszawa www.gaz-system.pl
23. PGE Obrót S.A. Rzeszów www.pge-obrot.pl
24. Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. Łódź www.rossmann.com.pl
25. CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. Warszawa www.castorama.pl
26. ROVESE S. A. Kielce www.rovese.com
27. Kompania Piwowarska S.A. Poznań www.kp.pl
28. Asseco Poland S.A. Rzeszów www.asseco.pl
29. CAN-PACK S.A. Kraków www.canpack.eu
30. Polski Holding Obronny Sp. z o.o. Warszawa www.pho.pl
31. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Warszawa www.mpwik.com.pl
32. Pfeifer & Langen Polska S.A. Poznań www.diamant.pl
33. Innogy Polska S.A. Warszawa www.innogy.pl
34. Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Poznań www.volkswagen-poznan.pl
35. International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. Kwidzyn www.internationalpaper.com
36. Grupa Azoty S.A. Tarnów http://grupaazoty.com
37. AUCHAN POLSKA Sp. z o.o. Piaseczno www.auchan.pl
38. FCA Poland S.A. Bielsko-Biała www.fiat.pl
39. Radio Muzyka Fakty Sp. z o. o. Kraków www.rmf.fm
40. MICHELIN POLSKA S.A. Olsztyn www.michelin.pl
41. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Puławy www.pulawy.com
42. Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. Bogdanka www.bogdanka.eu
43. TVN Media Sp. z o.o. Warszawa www.tvnmedia.pl
44. NETIA S.A. Warszawa www.netia.pl
45. MCI Capital S.A. Warszawa http://mci.pl
46. Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. Kraków www.pmi.com/pl
47. Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Warszawa www.innogystoenoperator.pl
48. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S. A. Konin http://zepak.com.pl
49. LPP S.A. Gdańsk www.lppsa.com
50. Pern S.A. Płock http://pern.pl
Konkurs Potęgi Biznesu prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwają ósma i dziewiąta edycje konkursu Potęgi Biznesu. Ósma oparta jest na danych pozyskiwanych z Krajowego Rejestru Sądowego, a dziewiąta na podstawia bardziej aktualnych danych za 2015 rok, nadsyłanych przez firmy i banki.