AktualnościInstytutŚwiatowa Firma

Betterstyle International Sp. z o.o. to Światowa Firma Worldwide Company 2021

Betterstyle International Sp. z o.o. w Pruszkowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w IX edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2021 .

Spółka eksportuje w 2020 r. do 5 krajów, dzięki czemu uzyskała tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2021.

BetterStyle to globalna marka oferująca szeroką gamę produktów do domu oraz kosmetyki i suplementy diety Blue Nature. Działa w systemie marketingu wielopoziomowego MLM. Wcześniej funkcjonowała jako Betterware – gdy jednak właściciele firmy zdali sobie sprawę, że jej produkty na stałe wpisują się w styl życia przedstawicieli i klientów, postanowili kontynuować działania pod nową marką BetterStyle.

W sierpniu 2013 r. spółka rozpoczęła realizację projektu p.n. „Wejście firmy Betterware Polska na nowe rynki międzynarodowe poprzez rozwój eksportu”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 6 oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, działanie 6.1: Paszport do eksportu.

Historia firmy

  • 1928 roku – powstała Wielkiej Brytanii
  • 2007 rok –  rozpoczęła działalność w Polsce. Wprowadziła do oferty nie tylko funkcjonalne przedmioty domowego użytku, ale również produkty zdrowotne i kosmetyczne.
  • 2012 rok – główna siedziba i centrum logistyczne firmy zostały przeniesione do Polski. Od tego momentu rozpoczął się dynamiczny rozwój firmy na rynkach Europy Środkowej.
  • 2013 rok – pojawiła się na rynku czeskim.
  • 2014 rok – do grona jej przedstawicieli i klientów dołączyli mieszkańcy Słowacji.
  • 2016 rok – wprowadziła się na Węgry.
  • 2017 rok – otworzyła rynek rumuński.
  • 2021 rok – zaczęła działalność na Ukrainie.
  • 2021 rok – zmieniła nazwę na BetterStyle, by podkreślić, że oferowane przez nią produkty zyskują swoją ostateczną wartość, gdy klienci i przedstawiciele dodadzą do nich swój indywidualny styl – używając ich na co dzień, w ramach swojego stylu życia.

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://www.betterstyle.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu  #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy  #gepardbiznesu #businessgepard  #prestiżowytytuł #wyróżnieniadlafirm #wyróżnijsię #zdobyćszacunek #zwiększwiarygodnoś #ModernBusinessClub #WorldwideCompany #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 100 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

W lipcu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 96 364 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.