Wyróżnieni

115 Szpital Wojskowy Z Przychodnią to Gepard Biznesu i Wielki Modernizator 2022

115 Szpital Wojskowy Z Przychodnią w Helu został wyróżniony przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022 i XI edycji Konkursu Wielki Modernizator 2022 na podstawie danych finansowych.

Szpital rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jego przypadku 42,4 proc. To przyniosło mu tytuł Gepard Biznesu 2022.

W latach 2019-2020 dokonał odpisów amortyzacyjnych na kwotę 2,1 mln zł, dzięki czemu zyskał tytuł Wielki Modernizator 2022.

Zajął 6713. miejsce w prestiżowym rankingu Wielcy Modernizatorzy 2022.

https://europejskafirma.pl/wielcy-modernizatorzy-2022

Komandor Rafał Konieczyński, komendant 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Helu, tak opowiedział o szpitalu w rozmowie z Monitorem Rynkowym:

Służba zdrowia Garnizonu Hel od momentu zakończenia II Wojny Światowej była związana z Marynarką Wojenną. W latach 1946 – 1954 istniała jako Garnizonowa Izba Chorych przy Komendzie Portu Wojennego Hel. W skutek dalszego rozwoju Garnizonu Hel, a tym samym wzrostu zapotrzebowania na usługi lecznicze, w styczniu 1958 roku Garnizonowa Izba Chorych została rozkazem MON przekształcona w Garnizonową Przychodnię Specjalistyczną z Izbą Chorych. W latach 1965 – 1967 wybudowano i wyposażono nowy obiekt, który uruchomiono z dniem 22 lipca 1967 roku pod nazwą Przychodnia Specjalistyczna Marynarki Wojennej. 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Helu powstał 1 listopada 1971 roku po przeformowaniu wyżej wymienionej przychodni. Jego ówczesna nazwa brzmiała: 115 Wojskowy Szpital Garnizonowy. 1 maja 1981 roku 115 Wojskowy Szpital Garnizonowy zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego został przeformowany na 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią. 1 lutego 1996 roku podpisano porozumienie z Wojewodą Gdańskim o otwarciu 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią dla ludności Półwyspu Helskiego. Na mocy tegoż porozumienia szpital zaczął świadczyć usługi dla mieszkańców całego półwyspu i turystów. W związku z reformą systemu ochrony zdrowia od 1 stycznia 1999 roku 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią  rozpoczął działalność jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Zdjęcie ze strony https://portal.szpitalhel.pl/

Obecnie szpital dysponuje 105 łóżkami, w tym 67 łóżkami w ramach oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji pulmonologicznej. Rehabilitowane są przede wszystkim schorzenia po urazach, złamaniach i leczeniach opracyjnych oraz przypadki zaostrzeń zespołów bólowych kręgosłupa na podłożu dyskopatii i zmian zwyrodnieniowych. Na specjalistyczną pomoc mogą liczyć również pacjenci cierpiący na schorzenia reumatologiczne (reumatoidalne zapalenie stawów, zmiany zwyrodnieniowe stawów, kolagenozy, zesztywniające zapalnie stawów kręgosłupa, zapalenia skórno-mięśniowe). Komfort podczas pobytu w oddziale rehabilitacyjnym zapewnia przyjazna atmosfera, sale dwuosobowe z węzłem sanitarnym, a także walory przyrodnicze. Profesjonalny zespół terapeutyczny lekarzy, rehabilitantów i pielęgniarek wspiera najnowocześniejszy sprzęt i aparatura medyczno-rehabilitacyjna, obejmująca zakres kinezyterapii, fizjoterapii, wodolecznictwa a także masaże lecznicze i rehabilitację ruchową. Dzięki wsparciu i dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej szpital został doposażony m.in. w zestaw do zabiegów laseroterapii wysokoenergetycznej, aparat do krioterapii miejscowej na azot ciekły (w roku 2022), system pocovidowej rehabilitacji kardiologicznej (w roku 2021), co pozwala na rozszerzenie zakresu świadczonych usług na potrzeby pacjentów zarówno ambulatoryjnych, jak i hospitalizowanych. Dużym zainteresowaniem cieszą się również zabiegi z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej (w szczególności rekonstrukcje więzadeł i artroskopie). Dzięki wsparciu MON również w 2022 roku doposażono oddziały w zestaw do prób wysiłkowych z modułem QT oraz zestaw do zabiegów artroskopowych.

Więcej informacji o szpitalu pod adresem: https://portal.szpitalhel.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski